Solør-barnehagene har forberedt seg til påskehøytiden på mange måter, og hos Finnskogen Barnehage i Skalbukilen valgte de i år å klekke sine egne påskekyllinger.

I denne videoen er det Brage Auke Rebni, Angelica Sagerud og Adrian Sagerud som reflekterer litt rundt om eggklekkingen er rar eller ikke. 

Totalt hadde barnehagen lagt 12 egg til klekking, men et lite arbeidsuhell med en tur innom kjøleskapet gjorde at det «bare» var fire egg som klekket denne gangen.