Barnehagedagen markeres i mars hvert år. Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som sammen står bak markeringen. Årets barnehagedag ble arrangert 14. mars, og barna i Solør Montessoribarnehage fikk blant annet i oppgave å tolke «Skrik».

Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Barnehagedagen kan bidra til å spre kunnskap om barnas barnehagehverdag og barnehagens innhold.

- Vi markerte barnehagedagen med kunstutstilling, apertiffer, «champagne», kaker og godt humør. Det var med stor begeistring at foreldre inntok den røde løperen i Solør Montessoribarnehage. Kunsten var produsert av barna selv, og det var barna som viste foreldrene rundt til sin kunst, sier Anna Kjellgren.

De eldste barna produserte kunst ved å tolke anerkjente kunstnere, mens de yngste hadde laget håndavtrykk, og videre var det stilt ut bilder av barna i lek.

- Det møtte opp både søsken, foreldre og besteforeldre til barnas store begeistring. Pengene barna fikk inn, skal gå til deres egne ønsker om leker inne på avdelingene, sier Kjellgren.

Blant de to barna som tolket skrik var Alexzander Olsen og Ingrid Nordli Nylenden. De viste stolt frem sin tolkning da vi var innom før helga.