DNT ønsker at flest mulig skal få benytte seg av de mange turmulighetene som finnes i Solør. Søndag 4. september inviterer de til familiedag med tur til Brutjernskoia i Grue. 

- Det blir en tur på Finnvegen. Vel fremme på Brutjernskoia blir det forskjellige aktiviteter for barn, med blant annet bueskyting, fisking, hesteskokasting og annet, forteller Karin Lystad, hos DNT Solør.

HISTORIER FRA FINNEVEGEN

Turen anslås til å være cirka fire kilometer tur-retur i lett terreng. DNT koker kaffe og tenner bål. I tillegg formidles utvalgte fortellinger fra den historiske Finnevegen. 

- Bjørn Ottesen blir med som kjentmann og forteller historier fra Finnevegen, opplyser Lystad. 

Oppmøte er i Vollstadvika i nordenden av Frysjøen klokken 11.00. Det arrangeres felles kjøring fra Grue rådhus klokken 10:30.