De har allerede arrangert et par tilsvarende treff i litt mer lukket regi, for å prøve seg litt fram og se an interessen. Oppmøtet har vært så bra, at Reikerås og Heggelund nå åpner opp for alle. 

- Vi er begge tilflyttere, selv om vi har bodd her i 13 (Heggelund) og 18 år (Reikerås). Som tilflyttere har du ikke noe særlig nettverk, nettverket vårt ble jo igjen da vi flyttet hit. Ideen om denne type treff, kommer egentlig fra en liten kommune i Sør-Sverige - der har de nå faste treff månedlig på samme sted hver gang. Våre tidligere treff har vi hatt på Folkets Steakhouse, men nå satser vi på Doğan's Sportsbar. Det blir enda litt mer «uformelt» og gjør det kanskje enda lettere for folk å møte opp, sier initiativtakerne. 

- håper dette blir et naturlig treffpunkt

Som tilflytter vil du gjerne skape deg ditt eget nettverk og initiativtakerne håper at dette kan bli et treffpunkt det er naturlig å møte opp på. 

- Når du flytter til et nytt sted, har du ofte ikke noe nettverk i starten. De som «alltid» har bodd her, har jo et naturlig nettverk gjennom flere år. Som tilflytter er du nok mer på utkikk etter å skape deg dette nettverket, og samtidig bli bedre kjent i egen kommune. Noen av de som møter opp har jo allerede bodd her en stund, og kan komme med gode tips og råd om helt enkle ting. Ting som kan være vanskelig å finne ut av når du er helt nyinnflyttet, men som er en selvfølge hvis du alltid har bodd her, sier Heggelund. 

Det er ikke noe formelt opplegg, med velkomst eller taler på disse treffene. 

- Nei, det er bare å møte opp! Vi møtes og prater om det meste, og deler tips og råd om hvor du finner ting og hva du eventuelt kan være med på. Noen har også bodd borte lenge og har flyttet hjem igjen, de kan også ha nytte av disse treffene. Hvis du alltid har bodd her, men har lyst til å treffe nye mennesker - er det også bare å komme og bli med på treff, sier Heggelund og Reikerås. 

- håper det kan bli et fast månedlig treff

Antall mennesker som kommer er ikke det viktigste.

- Det viktigste er at tilbudet finnes og at folk kommer når de har lyst og det passer. Vi prøver å få det til å en fast månedlig treff, slik at alle vet at dette er noe som skjer fast framover. Det har stort sett vært damer som har møtt opp hittil, men vi vil gjerne ha med mannfolka også. De trenger også en sosial arena de kan møtes på, og det er kanskje enklere på sportsbaren som er litt mer uformell, sier Heggelund og Reikerås. 

Begge er med i Flisa Grenderåd og dette treffet er helt i grenderådets ånd. 

- Tilflyttertreffen er ikke formelt et tiltak fra Flisa Grenderåd, men det passer jo bra med noe av formålet med grenderådet likevel. Det skjer jo så mye forskjellige i distriktet, men det er ikke alltid like lett å vite hva som skjer eller når og hvor det skjer. Vi håper også at dette treffet kan bidra til at flere - spesielt tilflyttere - lettere får med seg hva som skjer, sier Heggelund og Reikerås.