Foreldre, foresatte og alle som vil er invitert til julebasar på Kilskula torsdag 6. desember fra klokka 16.30. Barna i Finnskogen Barnehage har laget ting som skal selges, og det blir salg av kaffe og kaker.

Dan-Kenneth Haugen er styrer i barnehagen, og ser stor nytte i å arrangere julebasar.

- Det er første gang vi arrangerer julebasar, og det er en travel tid både for oss og barna. Dette er en fin måte å jobbe med penger på, og foreldrene er veldig flinke til å møte opp. Arrangementet er åpent for alle, og vi håper mange vil komme, sier Haugen.

For de minste er det fint både å lære om juletradisjoner, pengehåndtering og det som hører med en julebasar.

- Barna har lagd nisser, kongler, snøkrystaller og andre juleting som skal selges. I tillegg kjører vi et lite lotteri, sier Haugen.

I barnehagen er de små og store barna sammen, og Haugen ser at de lærer veldig av hverandre.

- De små har språklige rollemodeller, mens de største lærer empati og viser omsorg for de mindre. Voksentettheten i barnehagen gjør også at vi klarer å følge opp barna veldig bra, og vi tror julebasaren blir en veldig fin del av opplæringsløpet i barnehagen, sier Haugen.