Hvordan skal pårørende opptre når de nærmeste har fått demens? Det blir ett av mange temaer når Kongsvinger Demensforening arrangerer seminar for pårørende til de med demens på Finnskogentoppen velværehotell i august.

- Vi er spente på om vi får holdt seminaret, for det kommer helt an på om vi får nok deltakere, sier Astrid Wester Storberget.

Det kommer foredragsholdere som kan mye om selve sykdommen, og hvordan du skal oppføre deg rundt de rammede. De skal gi opplysning rundt hva demens er, og de forskjellige undertypene. Det blir også tatt opp ting som kanskje ikke er like lett rundt den som har demens.

- Tidligere har vi kjørt seminarer med hjemmeboende sammen med de som har sykdommen. Vi ser at det er viktig at vi tar vare på de pårørende, det er en tøff sykdom for den det rammet og for de pårørende, sier Wester Storberget.

Påmeldingsfristen er satt ganske tidlig, og er 26. juni. Dette er fordi det må bli gitt beskjed til Finnskogtoppen 1. juli om det er nok deltakere til å kjøre seminaret.

- Jeg syntes at tre dager ikke nok for et så utbredt tema, før har vi kjørt seminarene fra tirsdag til torsdag. Derfor kjører vi det samme for dette også, sier Wester Storberget.