Forfatter Åsta Holt fra Svullrya på Grue Finnskog døde i 1999. I år hedres hun med egen fagdag under Litteraturfestivalen. Hun vil bli en viktig del av Litteraturfestivalen i årene som kommer.

- Åsta Holth er blitt og vil bli selve gallionsfiguren for festivalen fremover. Foreningen Åsta Holts venner opprettet og det vil bli gjort mye rundt Åsta Holth i tiden fremover, sier Helén Evenstad.

Søndag 13. november byr festivalen på egen Åsta-dag for å hedre Finnskog-dikteren. 

- Svein R. Gjems som kjente henne godt vil fortelle historier om Åsta, og det vil bli lest dikt. Det vil også bli fagseminar om henne, og konsert av Halsbandet, sier Evenstad.

I tillegg får man besøk av Randi Brenden som skal holde foredrag. Hun har blant annet forsket på Åsta Holth og Finnekulturen.