Sammenlignet med samme måned i fjor hadde Hedmark en nedgang i bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, på 15 prosent. Også den sesongjusterte ledigheten falt noe i februar måned.

Tallene for Solør viser at det er viss økning i Grue og Åsnes, mens Våler har en nedgang. 

Grue:

72 helt ledige, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 7 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 11 prosents økning

Åsnes: 

102 helt ledige, noe som tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken, det er 8 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 9 prosents økning

Våler: 

57 helt ledige, noe som tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, det er 4 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 7 prosents nedgang

Størst nedgang i aldersgruppen under 30 år

– Det var lavere ledighet innen alle aldersgrupper sammenlignet med februar i 2017. Nedgangen i ledighet var imidlertid størst i aldersgruppen under 30 år med 22 prosent. Dette er spesielt gledelig siden brukerne i denne aldersgruppen er blant NAVs hovedprioriteringer, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

Det var lavere ledighet innen samtlige yrkesgrupper i forhold til i februar i fjor. Det var flest ledige innen bygg og anlegg med 245 helt ledige arbeidssøkere. Dette var likevel 46 færre enn på samme tid i fjor. Innen industriarbeid var det 222 helt ledige, som er 75 færre enn i fjor.

Stor tilgang på ledige stillinger

I Hedmark var det i februar måned en tilgang på 1.272 ledige stillinger. Over halvparten av stillingene befant seg i region Hedmarken. Flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 428 stillinger. Innen bygg og anlegg var det en tilgang på 126 ledige stillinger. Dette er 79 flere enn på samme tid i fjor.

– En av grunnene til at antall stillinger i NAVs stillingsportal har økt, er at NAV har inngått samarbeid med ulike aktører i stillingsmarkedet. Dessuten blir en større andel av de ledige stillingene nå automatisk innhentet, avslutter Emilsen.

Antall ledige stillinger i Solør er også økende: 

Grue har 21 ledige stillinger, noe som er en endring fra i fjor per virkedag på 250 prosent!

Åsnes har 54 ledige stillinger, noe som er en endring fra i fjor per virkedag på 20 prosent!

Våler har 6 ledige stillinger, noe som er en endring fra i fjor per virkedag på 100 prosent!