I juni økte overnattingsbedriftene i Kongsvinger-regionen med hele 28 prosent. Aldri før har så mange reist til regionen i juni og juli måned. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Dessverre er det ikke mulig å bryte ned tallene til Solør-kommunene, men Christian Bråtebekken i Visit Kongsvinger-regionen tror trenden er ganske lik her.

- Dette er svært gledelige tall. Vi øker både i forhold til landsgjennomsnittet, Hedmark og sammenliknbare regioner, sier Bråtebekken.

Rekordmange overnattet

For juni har besøkstallene aldri vært høyere. I fjor overnattet 4.445 personer, i 2017 4.456 personer, og i år har hele 5.728 overnattet på et av regionens hoteller. 

Tilsvarende tall for juli er 4.714, mot 4.030 i fjor. Det er det nest høyeste som er registrert noen gang. I julitoppåret 2017 var tallet 5250.

- Først og fremst skyldes det bra jobbing og satsing fra hver enkelt reiselivsbedrift i regionen. Mange jobber bra, samarbeidet blir stadig bedre, og til sammen gir dette en solid økning, sier Bråtebekken.

Han rekker frem særlig tre forhold som årsak til at flere turister vil bruke tid i regionen.

- En generell dreining i interesse mot kvaliteter reiselivet i regionen har. Som urørt natur, «snill» natur, ekte opplevelser, at regionen er stadig mer attraktiv å reise gjennom, de spesifikke fyrtårnene i regionen osv. Stadig flere bra reiselivsprodukter, som folk utenfor regionen legger merke til, og besøker. God økonomi og svak krone gjør at flere nordmenn ferierer i hjemlandet. Økningen for regionen består i stor grad av nordmenn, og bekrefter dette, forteller Bråtebekken.