• SAMARBEID: Inge Roar Kristiansen i Flisa Rotary, takket først for et godt samarbeid med Åsnes Kommune og Skansen vel.

Over 1000 dugnadstimer er lagt ned for å bygge opp igjen de gamle Skansene, og i dag var det klart for innvielse av forsvarsverket på Skansen.

Inge Roar Kristiansen i Flisa Rotary takket først for et godt samarbeid med Åsnes Kommune og Skansen vel.

KONGENS EIENDOM

Flere av soldatene som var med da kongens menn inspiserte området, hadde gjennoppstått for anledningen, i form av skuespillere. De roste dugnadsgjengen for det gode arbeidet som var lagt ned. Soldatene erklærte at skansene nå tilhørte kongen i København, og heiste flagget fra datidens Danmark-Norge.

Ordfører Ørjan Bue, understreket viktigheten rundt formidling av historien til den kommende generasjonen, og roste det viktige arbeidet.

- VIKTIG SAMSPILL

- Dette er et stort viktig samspill. Helt Ville Dager og arbeidet med skansene er tanker og samspill fra grenda. Dette er viktig for trivsel og liv i Åsnes, sa Bue. 

Mange hadde møtt opp for å få med seg åpningen. Blant annet hadde mange skoleklasser tatt turen. Ordføreren trakk frem landsbyprosjektet i sin tale.

- Landsbyprosjektet er over i en fase hvor vi skal skape noe sammen, det klarer vi ikke alene. Det er gledelig at så mange bidrar, i mener han.