• FOLKEMØTE: Slike vindmøller vil de ikke ha på Finnskogen. Dette bildet er av Smøla vindkraftverk (Foto: NVE).

Folkemøtet er i festsalen på Rådhuset på Kirkenær onsdag klokka 18.00. 

- Det planlagte vindkraftverket ligger jo helt inntil riksgrensa på Mangslid rett øst for Rotbergsjøen og vil berøre både Grue og Åsnes kommune. Vi har invitert politikere fra  Åsnes, Grue, Kongsvinger og Eidskog og foredragsholder Vidar Lindefjeld fra «La naturen leve». Foredraget blir om hvordan vindkraftverket kan påvirke naturen og folk generelt. Området er jo preget av at det er et kulturlandskap og dyremangfoldet er også ganske spesielt i dette området.  Egentlig burde dette vært et naturreservat, det er jo så mange forskjellige fuglearter og andre dyrearter som er truet her! forteller Koksvik. 

Mangslid er midt i kjerneområdet av Finnskogen. Norge og Sverige skal søke om å få den skogfinske kulturen inn på UNESCOs verdensarvliste. 

- Det rimer dårlig om et vindkraftfirma skal etablere seg i dette området med 34 vindmøller på 250 meter på et av Finnskogens høyeste topper. I dette området finnes Finnetorp og rester etter finsk bosetning. Finnskogleden som ble kåret av Aftenposten til mål nr 2 som de oppfordrer nordmenn å se i 2018, ligger rett vest for den planlagte vindkraftparken. Skitarseene på Mattila vil bli berørt. Et slik omfattende utbygging av vindkraft med 34 vindmøller på 250 meter vi ha svært negativ innvirkning på dyremangfoldet i denne delen av Finnskogen. Disse vindmøllene vil være godt synlig langt inn på norsk territorium og dessuten utgjøre et støyproblem. Utbyggeren WPD har ikke informert befolkningen på norsk side i henhold til Espoo-konvensjonen og informasjonsgruppa «Natur eller Vindkraft? Bevar Finnskogen!» vil nå ta ansvar og informere Glåmdøler om konsekvensene av en slik omfattende utbygging av vindkraftpark midt i dette kjerneområdet av Finnskogen. WPD er invitert til dette møtet. Vi oppfordrer folk i Glåmdalsregionen å komme til dette møtet og få mer opplysninger om vindmølleparken på Finnskogen, sier Koksvik i foreningen «Natur eller vindkraft? Bevar Finnskogen!»

Siste nytt i saken pr. 13.mars 2018: 

- Formannskapet i Kongsvinger vedtok enstemmig 7/3 - 2018:

- Kongsvinger kommune går i mot etablering av en vindkraftpark i Mangslidberget i Torsby kommune. Forslaget om å plassere en vindkraftpark i den sentrale delen av den grenseoverskridende Finnskogen ivaretar ikke den skogfinske kulturarven, svekker regionens felles identitet og bryter med reiselivssatsingen rundt opplevelsen av natur og kultur i et skoglandskap. Saken er fremdeles til behandling i Kongsvinger kommune og skal utredes nærmere, sier Koksvik