Det viser en ny foreløpig statusrapport fra vinterens overvåking av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. 17 av ulvene er registrert døde i perioden.

Rovdata gjør oppmerksom på at resultatene er foreløpige og gir et sammendrag over det som per 20. mars er dokumentert og kartlagt om ulvens status i Norge vinteren 2018-2019.

Ti ulvekull

Det er så langt i vinter dokumentert fem valpekull i helnorske revir, tre valpekull i grenserevir og to valpekull i revir (Sotsjøen og Rømskog), der det foreløpig er uklart om revirgrensene strekker seg på tvers av riksgrensen mot Sverige.

– Alle ti valpekull har tilknytning til forvaltningsområdet for ulv (ulvesonen) i Norge, og de fem helnorske er fullstendig innenfor ulvesonen, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Forskningsprosjektet SKANDULV påviste i mai 2018 et valpekull i grensereviret Juvberget, men ingen av disse valpene er så langt påvist i overvåkingsperioden.

Få ulver utenfor Sørøst-Norge

De aller fleste ulver er registrert i fylker med ulvesone i Sørøst-Norge, det vil si Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Åtte ulver er påvist i Norge utenfor disse fylkene i registreringsperioden, hvorav fem er skutt i samme periode.

– De tre resterende ulvene ble sist påvist i Sogn og Fjordane i desember 2018, i Finnmark januar 2019, og i Trøndelag i Lierne i januar 2019, sier Kindberg.

Meld fra om spor

Registreringsperioden på ulv varer fra 1. oktober til 31. mars og nærmer seg nå slutten, men det vil pågå kartlegging av revirgrenser i april. Overvåkingen tar fortsatt gjerne imot meldinger om spor eller observasjoner av ulv.

– Dette gjelder særlig der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i 2018, og spesielt langs svenskegrensen i ulvesonen. Ulvespor og andre observasjoner eller funn kan meldes til Statens naturoppsyn (SNO) eller Høgskolen i Innlandet på Evenstad, forteller Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i Statens naturoppsyn.

Observasjoner kan hele året deles i rapportsystemet Skandobs på app eller internett

Neste foreløpige statusrapport fra overvåkingen kommer i mai. En endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2018-2019 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2019.

Kilde: Rovdata.no