Norges Automobil-Forbund (NAF) ble etablert på nasjonalt plan i 1924. Den gang var det fem herrer som tok initiativ til å stifte det som i dag er én av landets største organisasjoner.

To år etter, i 1926, ble NAF avdeling Solør, Vinger og Odal stiftet. Dette som den 9. lokalavdelingen av NAF i Norge. 90-årsjubileet ble behørig feiret med inviterte gjester til middag i Charlottenberg i helga.

- Vi er veldig fornøyde med arrangementet. Vi kom til et veldig fint festpreget lokale, og vi traff mange trivelige gjester og taffelet fløt veldig fint, sier Harald Christen Larsmon til SolørRadioen.

6.500 medlemmer i dag

Han er leder i lokalavdelingen i jubileumsåret, og er glad for at medlemsmassen holder stand. I dag er det omlag 6.500 medlemmer i avdelingen. I stiftelsesåret hadde NAF avdeling Solør, Vinger og Odal 40 medlemmer.

Odd Samuelsen er avgått president i NAF, og er glad for at så mange ville komme å feire 90-årsjubileet. Nå gleder han seg stort over utviklingen på Vålerbanen.

- NAF Vålerbanen betyr ganske mye. Jeg har jo en tilknytning til Våler gjennom min kone som kommer derfra. Nå har vi bygget oss et sted der, og jeg er glad for det som skjer på Vålerbanen, sier Samuelsen.

Han har vært svært opptatt av å utvikle banen, og det nettopp fordi det er så mange arrangementer på NAF Vålerbanen.

- Jeg lanserte en idé om å bygge hotell og utstillingshall på NAF der. Det ser nå ut til å bli en realitet, og jeg håper vi kan få til en åpning i løpet av høsten, sier Samuelsen.