I siste kommunestyremøte i inneværende år fikk Venstre enstemmig gjennom sitt forslag om at det skal innarbeides et flerkulturelt råd i Åsnes.

– Vi ønsker oss et varmt, raust og inkluderende Solør. For å få til det må alle deler av befolkningen kjenne på et ansvar og eierskap til fellesskapet, sier lokallagsleder Kristian Botten Pedersen.

Flerkulturelt råd er et rådgivende organ for Åsnes kommune, på linje med blant annet Åsnes Ungdomsråd og Eldrerådet i Åsnes. Rådet skal bidra til et inkluderende Solør gjennom å fremme interesser og synspunkter på vegne av Åsnes' internasjonale befolkning inn mot politisk og administrativt nivå.

– Ved å innarbeide et flerkulturelt råd håper jeg vi kan skape en arena hvor saker som har betydning for dem kan diskuteres av dem. Rådet kan ha spesielt fokus på å gi råd om utvikling av tiltak som bidrar til integrering, inkludering, mangfold og deltakelse fra det internasjonale miljøet i Solør.  

Botten Pedersen er meget fornøyd.

– Selvsagt er vi fornøyde med at dette ble enstemmig vedtatt, noe som viser at dette er en sak som er viktig for alle partiene i kommunen vår.