• STØYREDUKSJON: Leder i Åsnes JFF, Tove Lisbeth Finstad, og prosjektleder Jan Maliberg, foran en av de nye vollene som skal redusere støyproblematikken.

Hedmark fylkeskommune ønsker et idretts- og kulturtilbud som gir gode muligheter til utfoldelse, opplevelser og økt livskvalitet. Forslag til prioritering av årets midler er drøftet med Hedmark idrettskrets, Det frivillige skyttervesen og Forum for natur og friluftsliv. Prioriteringene følger kriteriene i «Plan for fysisk aktivitet i Hedmark 2018-2020».

For 2019 er det mottatt 127 godkjente med en samlet søknadssum i underkant av 190 millioner kroner. Godkjente søknader som ikke blir prioritert grunnet manglende midler, kan fornyes til neste søknadsrunde. De siste årene har gjennomsnittlig ventetid for midler til ordinære anlegg vært i underkant av fire år, mens det for næranlegg har vært en ventetid på rundt et år.

Tildeling nærmiljøanlegg i Solør: 

Grue:

Grue kommune - pannabaner og ballbinge - tildelt kr. 379.000,-

Ordinære anlegg i Solør: 

Åsnes: 

Åsnes kommune - Åsneshallen - kr. 409.000,-

Åsnes jakt- og fiskeforening - Haukåsen Åsnes JFF Skeetbane - kr. 375.000,-

Grue: 

Tørmoen skytterlag - Tørmoen skytebane 300 meter - kr. 353.000,-

Våler: 

Våler kommune - Strandpromendaen turveg, Våler stadion tilkobling - kr. 700.000,-

Støyproblematikk

I Åsnes skal skeetbana i Haukåsen oppgraderes og leder Tove Lisbeth Finstad i Åsnes JFF er glad for pengene de har fått. 

- Det har vært klaget på støy her i alle fall siden 2008, selv om bana i sin tid ble godkjent slik reglene var da. På den tiden var ikke støy noe tema, så det ble det ikke foretatt noen støyberegning på samme måte som det blir gjort i dag. Støy er jo en utfordring for de fleste skyteanlegg, og jeg kjenner mange lag og foreninger som har brukt store penger på utbedringer i forhold til støyproblematikken. Midlene vi har fått nå, går til utbedring av baner og demping av støy. Midlene dekker ikke alle kostnader, vi står for en stor andel selv også i tillegg til mye dugnadsarbeider, sier Finstad. 

Jan Maliberg i Åsnes JFF er prosjektleder på oppgraderingene. 

- Vi har utbedret baner og bygd opp flere voller som må være 4 meter høye. Det gjenstår fortsatt en voll som ikke er ferdig, men vi håper å bli ferdig i løpet av høsten. Den ene bana som ligger nærmest klubbhuset, kan vi ikke bruke lenger grunnet støyproblematikken. Vi har også kombinert både jegertrap og skeet på samme bane, da det er vanlig nedover i Europa. Forskjellen på skeet og trap (det vi forbinder med «vanlig» leirdueskyting), er egentlig avstanden til leirduene og måten de blir skutt ut på, forklarer Maliberg. 

REGULERTE ÅPNINGSTIDER

Selv med oppgradert anlegg og støyreduksjon, er det ikke fritt fram til å skyte til alle døgnets tider. 

- Nei, det er strengt regulert når banene kan være åpne. Trening er ikke lov i helgene, men vi kan søke dispensasjon ved konkurranser. Vi må også forholde oss til visse tidspunkter ellers i uka, og skal etter hvert få et slags adgangssystem som også dokumenterer når det har vært aktivitet her. Vi har dessverre også hatt problemer med innbrudd, så vi må få på plass kameraer som overvåker området, avslutter Finstad.