Søndag 24. februar kom nyhetene om at 5. runde av RallyX Nordic skal kjøres på Finnskogbanen 27. og 28. juli. RallyX Nordic er veldig voksende, og det ser ut til å bli et meget sterkt startfelt i alle klasser i 2019.

De andre arrangørene i 2019 er Höljes i Sverige 17. til 19. mai, Nysum i Danmark 1. og 2. juni, Bikernieki Riga i Latvia 20. og 21. juli, Finnskogen 27. og 28. juli, Kouvola Finland 24. og 25. august og Terp Arena i Sverige 21. og 22. september.

- For KNA Solør Motorsport så er det en meget stor ære å bli tildelt dette arrangementet.  Klubben ser på dette som et tegn på at vi har en meget god arrangørstab, og en meget god, spennende og utfordrende bane. For at dette skal bli et ekstra godt arrangement, så er klubben avhengig av veldig mye hjelp og støtte fra lokalmiljøet, og ikke minst fra det lokale næringsliv, sier Stig Johansen, som er styreleder i KNA Solør Motorsport.

Det vil ligge mange timer med dugnadsinnsats, og ikke minst vil det også være avhengig av at klubben bruker en del økonomiske midler til en del oppgraderinger av anlegget.  

- Her ser klubben gjerne at det lokale næringsliv er med og hjelper til.  All støtte og bidrag, både ressursmessig og økonomisk vil bli satt veldig stor pris, sier Johansen.

- Betyr mye

John Holen er leder i i Næring- og Miljøutvalget i Åsnes. Han mener tildelingen vil bety mye for hele regionen.

- Arrangement av slike størrelser gir positive ringvirkninger, lang utover Solør. Det er med på å befeste Solør som en av de viktigste motorkulturelle stedene. Ikke bare innen den nasjonale vinklingen , men også i det Europeiske perspektiv. Arrangementet er også et kvalitetsstempel og en honnør til frivilligheten innen motorsportsmiljøet i Åsnes, sier han.

Han viser særlig til at Rally Sweden nå har kjørt løp tre år på rad i Åsnes. Også her er KNA Solør Motorsport en sterk bidragsyter.

- KNA Solør Motorsport blir en verdig arrangør for dette store arrangementet og en fin ambassadør for å bringe den rullende tradisjonsrike kulturelle arven videre i Solør, sier Holen.

Johansen håper at alle som vil og kan være med å bidra tar kontakt med klubben.

Klubben ser virkelig fram til dette arrangementet, og vi er sikre på at vi skal lage et arrangement som er serien verdig, sier Johansen.