De siste tre dagene har utekontrollgruppa i Statens Vegvesen gjennomfort kontroller i Solør-området. Her er fem anmeldt, 28 har fått bruksforbud og 14 har fått gebyr for manglende vinterdekk.

De 28 bruksforbudene kom som følge av blant annet dårlige dekk, dårlig lastsikring, manglende sikt og overlast. De mest alvorlige tilfellene førte til anmeldelse.

- Blant annet ble et transportfirma anmeldt for brudd på Yrkestransportloven med lærling bak rattet, der vogntoget ble avskiltet.  Det er trist å se at transport bedrifter involverer lærlinger i lovbrudd, sier Geir Thomas Finstad, som er fagleder i Statens Vegvesen.

Det ble også stoppet et tømmervogntog som kjørte over Sandstad brua i Grue med stor overlast. Vogntoget var overlastet med 11.500 kg mer enn tillatt etter vegen og brua. Det ble her gitt et gebyr på 46.500 kroner.

Tallene er i tidspunktet fra tirsdag 28. februar til torsdag 2. mars

5 anmeldelser:

 • 1 anmeldelse for kjøring av modulvogntog på veg som ikke er tillatt 
 • 1 anmeldelse manglende YSK (Yrkessjåfør kompetanse)
 • 2 anmeldelser for leie og utleie av løyve 
 • 1 anmeldelse kjøre og hviletid (døgnhvile 5 timer)

28 bruksforbud:

 • 10 bruksforbud overlast
 • 3 bruksforbud lastsikring 
 • 3 bruksforbud for lang last
 • 1 bruksforbud feil på fartsskriver 
 • 1 bruksforbud for bred last
 • 1 bruksforbud sjenerende lys i frontvindu 
 • 1 bruksforbud manglende underkjøringshinder 
 • 3 bruksforbud manglende dokumenter
 • 2 bruksforbud tekniske mangler
 • 3 kjøreforbud på sikthindrende i frontvindu

22 gebyrer:

 • 6 gebyrpliktig overlast
 • 14 gebyr vinterdekk
 • 2 gebyr bombrikke

3 avskiltninger:

 • 1 avregistrert lastebil pga manglende løyve 
 • 1 avregistrert tekniske mangler tilhenger 
 • 1 avregistrert tilhenger pga. begjæring
 • 9 Kontrollsedler 
 • 3 skriftlig mangel lette kjøretøy 
 • 6 skriftlig mangel tunge kjøretøy