Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark vedtok i 2017 gavemidler for 47,9 millioner kroner fordelt på 127 gavemottakere. Stiftelsen har gitt gaver innen kategoriene: idrett og friluftsliv, kultur og samfunn, kunnskap, humanitære formål, samt næringsutvikling og entreprenørskap.

Enkeltbeløpene varierer fra 10.000 kroner til hele 16,1 millioner. Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 170 års bankdrift i fylket, totalt rundt 7 milliarder kroner. Den største andelen av midlene ligger i eierskapet i SpareBank 1 Østlandet - hvor stiftelsen er klart største eier.

- Det er utbyttet fra SpareBank 1 Østlandet som danner grunnlaget for gavene, og dette forventes å øke. Banken drives godt, og det nyter hedmarkssamfunnet godt av, sier Tore Anstein Dobloug som er direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

I de tre Solør-kommunene var det 7 mottakere av gavemidler i 2017. Dette er Åsnes Hornmusikk (25.000 kroner), Gravbergets venner (40.000 kroner), Bashammeren velforening (50.000 kroner), Kjellmyra Idrettslag (50.000 kroner), Åsnes Skytterlag (50.000 kroner), Haslemoen Motorsport Klubb (100.000 kroner) og Flisa grenderåd (150.000 kroner).

Samlet er det altså snakk om 465.000 kroner. I tillegg må det sies at en del av gavemottakerne er regionale, og at midler gitt til foreninger og idrettslag også utenfor Solør kommer solunger til gode.