– På fylkesveger i Hedmark vil det gjøres vedlikehold inkludert dekkelegging for rundt 300 millioner kroner i 2019. Dette beløpet vil brukes på tiltak beskrevet i handlingsprogrammet for fylkesveger i Hedmark, og vil bidra til å innhente forfallet på vegnettet vårt. Det er en satsing vi er tilfreds med. Dette er et viktig steg i riktig retning for å redusere forfall, forteller Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune.

I tillegg til vedlikehold på fylkesvegene, skal Statens vegvesen bruke rundt 100 millioner kroner på vedlikehold på riksveger i Hedmark i 2019. Arbeidet med vedlikehold vil bli organisert i fem ulike kontrakter.

Inngått kontrakt med Gjermundshaug  

I slutten av september inngikk Statens vegvesen kontrakt med entreprenørfirmaet Gjermundshaug Anlegg AS om å gjøre vedlikeholdsoppgaver på Hedmarken, Elverum og Åmot. 

– Kontrakten med Gjermundshaug har en verdi på 49 millioner kroner pluss moms. Det meste av arbeidet som Gjermundshaug skal gjøre i denne kontrakten blir gjort i 2019, men det er mulig vi får gjort noe arbeider før vinteren kommer, forteller prosjektleder Anteja Solberg i Statens vegvesen. Hun startet som prosjektleder for vedlikeholdsarbeider i Statens vegvesen i august.

To kontrakter i søndre deler av Hedmark

Statens vegvesen vil ved årsskiftet lyse ut to kontrakter for vedlikeholdsarbeider som skal gjennomføres i søndre deler av Hedmark.

– Den ene kontrakten er knyttet til tiltak som skal gjøres på fv. 24. Entreprenøren som tildeles oppdraget skal blant annet fortsette arbeidet som er påbegynt mellom Borgen og Strandhaug i Sør-Odal og Nord-Odal, sier Solberg.

Anne Karin Torp Adolfsen legger til at det i løpet av en fire årsperiode skal brukes totalt 200 millioner kroner i investeringsmidler på fylkesveg 24.  

Den andre kontrakten i søndre deler av Hedmark skal brukes til øvrige fylkesveger i denne delen av fylket samt noe arbeider på riksveg 2 over Arnebergsletta.

To kontrakter i nordre deler av Hedmark

Statens vegvesen vil ved årsskiftet også lyse ut to kontrakter for vedlikeholdsarbeider planlagt i nordre deler av Hedmark. Den ene kontrakten er knyttet til riksveg 3 hvor det skal brukes omkring 100 millioner på vedlikehold det neste året. Den andre kontrakten er knyttet til fylkesveger i Nord-Østerdalen.

- Vi regner med å bruke 30-50 millioner på vedlikehold på fylkesvegnettet i denne delen av Hedmark i 2019, forteller Torp Adolfsen.

Kilde: Statens Vegvesen.