Torsby kommune skal spare 900.000 kroner i året på brannberedskap, og har varslet kutt i brannvesenet rett over grensen for oss. Det faller ikke i god jord hos de ansatte, som mener det ikke vil være mulig å gjøre jobben med færre på jobb.

Det resulterte i at samtlige 32 brannmenn i slutten av mai, sa opp sine jobber i protest. Nå er oppsigelsene trukket tilbake.

- Det kom som et sjokk da kommunen ville redusere bemanningen til to brannmenn på jobb på dagtid. Inntil videre har vi avsluttet vår aksjon og alle oppsigelsene er trukket tilbake, forteller Arne Nyberget, stasjonssjef i Sysslebäck, til i Solør.no. 

KONFLIKTEN ER IKKE LØST

Slik bemanningen er i dag er det mellom sju og åtte brannmenn på vakt på dagtid i Stöllet og Sysslebäck. Selv om den lokale aksjonen nå er avsluttet, er konflikten på ingen måte løst.

-  Brandmannens riksforbund tar saken videre med Torsby kommune og Länstinget. Kommunen skal ta en avgjørelse 31. august. Hva som skjer etter det vet vi ikke, sier Nyberget. 

I tillegg til ordinære brann og redningsoppdrag har brannvesenet i Stöllet og Sysslebäck også ambulanseutrykning. Nærmeste ambulanse befinner seg nemlig i Torsby. 

RYKKER UT PÅ AMBULANSEOPPDRAG

- Vi er med i ordningen "I Ventan på ambulans". Det betyr at vi er utstyrt med oksygen og hjertestarter. Ambulanseoppdrag utgjør 70 % av alle utrykningene våre. En god del av dette innebærer psykiatri. Da holder det ikke med to på vakt, forklarer han.

Brannsjef, Knut Harald Skolegården, i Åsnes brann og redningsvesen, er glad for at den lokale aksjonen nå er avsluttet. 

- Vi hadde regnet med at dette ville løse seg og at oppsigelsene hovedsakelig var for å få blest om saken, men vi har god forståelse for at de aksjonerer, med tanke på at de rykker ut på mange utfordrerne ambulanseoppdrag også, sier Skolegården. 

VIKTIG FOR BEREDSKAPEN

Et godt og operativt brannvesen på begge sider av grensen er viktig for beredskapen på Finnskogen. 

- Vi har en gammel avtale med svenskene, som innebærer at vi hjelper hverandre når det begynner å brenne i grensenære områder. Dette samarbeidet er i tillegg helt avgjørende ved skogbranner, mener Skolegården. 


Fakta

BRANNBEREDSKAPEN PÅ FINNSKOGEN: 

  • Brannvesenet fra begge land rykker ut til branner i grensenære områder i både Norge og Sverige. 
  • Begge brannkorps bruker ulike slangesystemer, men det er kjøpt inn overganger, som gjør at utstyret kan kobles sammen.