Elida Inman er en av to lokalkontakter i Åsnes. Et av målene for Elida er at UKM i Åsnes skal bli mer og mer ungdomsstyrt, derfor har hun sammen med Christine Mowinckel fått sammen en gruppe ungdommer som skal hjelpe med planleggingen. 

- UKM er en lokal arena for ungdom i kommunen hvor de kan få møte andre, lære nye ting og få vise frem hva de driver med, forteller en engasjert Elida.

ansvar for utstilling

Lillian Alice Wangerud (16) er en av ungdommene som hjelper til under planleggingsprosessen. På selve mønstringen og tiden før kommer hun til å jobbe mye med utstillingen, siden dette har blitt hennes ansvarsområde.

- Hver av ungdommene i styret får hver sin kategori de har ansvar for som for eksempel media, utstilling eller scene, forteller hun.

Hun var med på UKM i fjor på utstilling, men ønsket i år å bli med å arrangere i tillegg. Selv om hun er med som arrangør har ikke dette stoppet henne fra å delta med annet også, for under mønstringen har hun også to malerier som skal bli stilt ut. 

- Ved å være med på UKM så får man møte mange med samme interesser med deg, så det er en sosial arena, samtidig som man kan lære noe nytt, sier hun.

To dagers mønstring

Det som blir nytt for Åsnes i år et at UKM skal gå over to dager. I fjor ble alt gjort på en lørdag, men i år ønsket de å få mer ut av selve mønstringen. Ved å få inn workshops skal lokalmønstringen i Åsnes også bli et sted for deltakerne å kunne lære noe nytt.

- Vi har fått leid inn en kjent cosplayer til å ha en workshop på lørdagen og dette er kun en av workshoppene vi har fått til, forklarer Lillian.

Workshops er et minikurs som går over et par timer. Her lærer man noe eller gjør noe praktisk. Man lærer noe om en kunstform og det er helt fritt hvilke workshop du vil være med på. Selv om man er med på scene kan man bli med på film workshop.

det ultimale målet

Det størst målet for Elida som lokalkontakt er at fylkesmønstringen i Hedmark en dag kommer til Åsnes, men på veien finnes det flere små mål som ville vært gøy å få til. Åsnes har gode fasiliteter og det meste er sentralt, så dette er et mål for hele planleggingsgruppa.

- Det ultimale målet er at lokalmønstringen skal bli så stor som mulig, at flere ungdom skal bli med og etablere det så ungdom vil bli med flere år, forklarer Elida.