Før helga hadde det kommer inn 2.850 underskrifter mot bygging av 34 vindmøller i Mangslidsberget på svensk side av Finnskogen. Møllene er 250 meter høye, og vil bli meget godt synlig på norsk side av grensa.

Vidar Lindefjeld er politisk rådgiver i La Naturen Leve, og lar seg overraske over det store engasjementet.

- På en måte er jeg det. For det er ikke vanlig at vi får et så stort lokalt engasjement mot vindkraft. På en annen side er dette et kjent og ganske berømt område. Det ble i Aftenposten kåret til én av verdens vakreste områder å gå i. I den sammenheng skjønner jeg godt at folk blir forbannet, sier Lindefjeld.

Ikke bare private

Det er ikke bare privatpersoner som lar seg engasjere i det tyske selskapets planer. Alle fire kommuner på norsk side, organisasjoner, lokale grupper, turistforeninger og næringsorganisasjoner har sendt inn sine høringssvar.

- Kommunikasjonen har vært veldig dårlig fra utbyggers side. Planleggingen har foregått i årevis, men det var først før jul at motstandskampen startet på norsk side. Varselet på norsk side kom ganske sent, sier Lindefjeld.

- Men vi trenger jo strøm?

- Joda, men både i Sverige og Norge er det overskudd på kraft. Vi trenger strøm, men også natur. Det som uroer oss er klimaet i denne diskusjonen. De mener det er viktig å redde klimaet med vindkraft. Foreløpig er det lite som tyder på at vi gjør det i Norge og Sverige. Det blir noe helt annet i et land som Tyskland, som er helt avhengig av fossil kraft. Her i nord er diskusjonen en helt annen. Vi trenger kraft, har kraft, og trenger ikke vindkraft, sier Lindefjeld.

Organisasjonen vil fortsette å presse på for at Torsby kommune ikke skal tillate byggingen av de 34 vindmøllene på Finnskogen.

- Torsby har skrevet en egen vindbruksplan som skal debatteres i kommunestyret i slutten av juni. Vi jobber nå med å få kommunen til og opprettholde sitt nei til vindkraft. Planen sier det, og kommunen gjør klokt i å opprettholde det, sier Lindefjeld.