• FEIRET 25 ÅR: 25-års jubileet ble markert på Svanberg pensjonat under julemiddagen i fjor.
  • NYE PROSJEKTER: Den nye 4-manns boligen i Keiserudalleen på Flisa fikk heist på plass taket rett etter jul. Her ser vi Kai Olav Myrvang (t.v.) og Aleksander Stenholen.

Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og ha et positivt driftsresultat blant annet.  I følge tallene fra Dagens Næringsliv, omsatte Solør Hus for 32,5 millioner og hadde en vekst på 120 prosent. 

- Vi har ikke hatt noe mål om å bli Gasellebedrift, men det er jo god markedsføring at vi øker omsetningen. Vi ønsker uansett ikke å bli størst mulig, men vi vil være en seriøs lokal leverandør. Det er viktig at vi klarer å ta unna de forventningene som ligger i markedet, sier daglig leder Øystein Aurland. 

Siden Solør Hus ble etablert som eget selskap i 1992, var Kåre Fjeld daglig leder fram til 2009 før dagens leder Øystein Aurland overtok. 

- Solør Hus var en egen underavdeling i Solør Entreprenør, men ble etablert som eget selskap i 1992. Vi har vært leietakere i de samme lokalene som Solør Entreprenør hadde, men i fjor kjøpte vi den «gamle» delen av bygget og Montering & Utleie kjøpte den «nye» delen. Solør Hus har vært en bygningsentreprenør siden 1992, i litt mindre målestokk enn det Solør Entreprenør var. De siste årene har vi hatt enda mer fokus på boliger og inngikk en forhandleravtale med Hedalm Anebyhus for snart to år siden, forteller Aurland. 

Primærområdet for Solør Hus er Solør, logisk nok med tanke på bedriftens navn. 

- Vi har enkelte oppdrag utenfor Solør også, men hovedvekten ligger i Solør. Det gjør også at de ansatte slipper pendling og brakkeliv, noe som gjør at de får en mer normal arbeidsdag enn det som kan være vanlig i denne bransjen. Alle de 21 ansatte er fra Solør! Vi har hatt en stabil arbeidsstokk siden 90-tallet og noen har faktisk vært med siden oppstarten også. De siste årene har vi også utvidet antall ansatte, det var 10 ansatte da jeg overtok i 1992 – så vi har doblet antallet siden da, forteller Aurland. 

Solør Hus har hatt en bra vekst de siste årene, noe også kåringen som Gasellebedrift tilsier. 

- Etter at både Glomma Bygg og Hedmark Hus ble borte, har det blitt enda flere oppdrag på oss. Nå er det Våler Bygg og vi som er igjen som «konkurrenter» i vårt distrikt, men jeg tror nok at vi er den største entreprenøren som er igjen i Solør nå. Det er bra byggeaktivitet for tiden, spesielt i Åsnes og i Våler. Vi har hatt «full bok» og vi har med oss en høy ordrereserve, så vi har allerede jobb ut vinteren og langt utpå sommeren, sier Aurland. 

I disse dager jobber med Solør Hus med flere boligprosjekter blant annet. 

- Vi holder på med en 4-manns bolig i sentrum på Flisa, og vi er i gang med en bolig på Namnå. Vi er også i gang med en driftsbygning litt nord for Flisa, og vi skal sette opp ei hytte ved Søndre Fløgen i Våler. Mange ønsker en lokal entreprenør, ikke minst for tryggheten i ettertid. I dagens samfunn, er det dessverre ikke slik at det finnes bare trygge leverandører, sier Aurland.