• TOK TAK: Arild Myrvang på bildet var én av de store
    ildsjelene da grendehuset ble reist for 25 år siden.

Særlig brukshuset er velforeninga særlig fornøyde med, for huset på 520 km2 var ingen selvfølge. 3. juni i 1993 gikk spaden i bakken for første gang og ambisjonene var høge, med ildsjelen Arild Myrvang i bresjen.

- Vi trenger noen som går i bresjen. Arild har gjort mye for huset, men han fikk dessverre ikke oppleve huset ferdig. Han døde i 1994, forteller Roger Bekkemoen og Geir Thoresen.

Med siden starten

Roger og Geir har sittet i styret mer eller mindre hele tida siden oppstarten, og de har aldri krangla sammen. For Geir som er innflytter har velforeninga bidratt til at han har fått et aktivt sosialt liv på Skansen, i tillegg til at han får være med på å prege det rundt seg og gjøre bygda attraktiv å bo i også for andre.

- Velforeninga er jo her for folket og fellesskapet, og for å lage i til ting som gjør bygda god å bo i, stemmer Roger i.

Men planene møtte kritikk i starten.

- «Hva skal dere med dette huset, og så svært a gitt», etteraper Geir.

Noen av husets kritikere syntes de satsa for stort, og noen ganger går det litt dårlig, men andre ganger er huset for lite. Det kan romme bryllup, barnedåper, konfirmasjoner, fester, øvinger, politiske arrangement – alt mulig. Og det brukes ofte av medlemmer og andre, til og med de som ringer utabygds fra for å holde fest eller konsert der.  

Bygging på gang

Nå står det også to svære telt utafor brukshuset, det skal bygges lager og sanitæranlegg, og velforeninga har kjøpt tomta som inkluderer den gamle badeplassen. Den er i de i gang med å ruste opp, for å lage ei flott strandlinje og muligheter for å kjøre ut båt – slik det var før.

- Folk lurer på hvorfor de skal være med i velet, det er jo for å kunne bidra med slike ting. Vi fikk jo på plass gatebelysning, og har vært en aktiv aktør i at det nå blir gang- og sykkelsti, forteller Geir, og legger til at det også er veldig sosialt.

Timene brukt til arbeid og kos fordeles godt, og det blir mye kakespising.

- Kanskje litt for mye, ler Roger.

Jubilerer

Til høsten vil velforeninga arrangere et jubileum for alle som har bidratt opp gjennom, og de gamle protokollene er funnet fram for både mimringa og navnenes skyld.

- Alt er protokollført, ler Roger og Geir.

Historiene sitter løst hos velforeningas styremedlemmer. Veggene til brukshuset har romma mange artige fester, arrangement og ei velforening i stadig utvikling, og mer skal det bli. 

Roger og Geir håper at flere yngre også vil være med å bygge opp bygda si, gjennom å engasjere seg i velforeninga. Det er ikke mye som skal til, de er glad for både tre og tretti timer, bare det gjøres for Skansens felles beste.