• SAMLINGSROM: Her hadde vi til og med kjøreopplæring, forteller Elisabeth.
  • KAFFE: Kaffen er alltid varm.

Elisabeth Venberget er jobbkonsulent og veileder på Flisaavdelingen til Oppfølgingsenheten Frisk AS i Elverum.

- Vi leverer tjenesten avklaring på vegne av NAV. Vi tar imot deltakere fra Grue, Åsnes og Våler som trenger avklaring av arbeidsevne med tanke på helse, ressurser og diverse som de trenger å få kartlagt. Kanskje de trenger hjelp til å få komme seg ut i arbeidslivet. Vi kartlegger det de trenger for å kunne stå i eller komme tilbake til arbeid. Det er jo ting NAV kanskje ikke alltid har så mye tid til å drive med, og da gjør vi den jobben på vegne av dem, forteller Elisabeth. 

Med kapasitet til 15 deltakere på Flisakontoret, har de jevn innsøking. Gjennomsnittlig ventetid anslår Elisabeth til å være mellom en og to måneder.

Tverrfaglige motivatorer

Det er vanligvis Elisabeth som er å finne på kontoret på Flisa, men også hun er ansatt i Elverum. Oppfølgingsenheten Frisk er et landsdekkende tilbud, men kontoret på Elverum kjøper deres tjenester i et eget AS. Arbeidet går mer eller mindre ut på det samme. 

- Vi er alle ansatt i Elverum, og til sammen er 15-16 stykker. Vi jobber tverrfaglig for å hjelpe deltakerne på best mulig måte. Det er en veldig meningsfull og interessant jobb, forteller hun. 

Gjengen består av psykologer, sjukepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, samt jobbkonsulenter og ernæringsfysiologer. En del av tilbudet er å holde temasamlinger, og da kommer den tverrfalige kompetansen deltakerne til gode. Kontoret har et eget rom for samtaler og slike samlinger, for å motivere deltakerne og gi verktøy. Jobben handler om å finne ut hva den enkelte deltaker trenger og hjelpe derfra. 

- Vi har til og med hatt kjøreopplæring her, ler Elisabeth, og forteller at de kan hjelpe med det meste, også bilteori.

Hjelpsomt næringsliv

- Vi ser ofte behov for at vi sender de ut på arbeidsutprøving. Vi er derfor avhengige av av et godt samarbeid med det lokale næringslivet, slik at vi kan få hjelp til å vurdere den enkelte opp i mot hvordan vedkommende fungerer i arbeidslivet. Næringslivet er veldig imøtekommende og hjelpsomme, og det setter vi kjempestor pris på. Vi håper å kunne få flere samarbeidspartnere til det på sikt. Det trenger ikke være mye vi ønsker oss, kanskje to timer i uka eller en utprøvingsperiode på alt fra én dag til fire uker, forteller hun. 

Tilbudet har vært på Flisa siden august i fjor, og da var de opprinnelig på Bjørkheim. Fra 1. mars i år er de stasjonert i de gamle postlokalene i Kaffegata, hvor de trives veldig godt. 

- Her er det egentlig perfekt å være. Her ligger vi sentralt til, men det er allikevel litt skjerma, sier hun. 

Vil se folk utvikle seg

Tilbudet er primært en forlengelse av NAVs tjenester: 

- Folk kan komme i kontakt med oss gjennom sin saksbehandler på NAV, eller gjennom sin arbeidsgiver som kan framstille et ønske om at vi trer inn og hjelper til i saker med personal, forteller hun, og understreker at tilbudet er åpent for alle uavhengig av ytelse eller tjenester hos NAV. 

- Vi ønsker å jobbe med folk og se dem utvikle seg, smiler hun.