- Totalt bruker vi i vår region mer enn 800 millioner kroner på ny asfalt og ny vegmerking i år. Asfaltarbeidet vil gi bedre og tryggere veger, men vi ber bilistene om å være tålmodige. Regn med at du bruker litt lengre tid på reisa mens arbeidet pågår, sier prosjektleder Kari Svingheim i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Noen av vegene som skal asfalteres er:

• Riksveg 25, Ridabu i Hamar-Tønset i Løten, to strekninger, i alt 9,2 km.

• Riksveg 2, fra Lillemoen skole til Skogmuseet i Elverum, 5,9 km.

• Fylkesveg 24, Borgen-Strandhaug i Nord- og Sør-Odal, to strekninger, i alt 9,3 km.

• Fylkesveg 29, Folldal sentrum-Simenstad, 6,9 km.

• Fylkesveg 542 fra Herstad til Nordhagen i Elverum, 8,5 km.

Vedlikeholdsarbeid på fylkesvegene blir gjort på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. I år skal i alt 186 km fylkesveg i Hedmark få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker nær 209 millioner kroner på dette.

- Nytt av året er en såkalt forsterkningskontrakt. På ti fylkesvegstrekninger i Hedmark skal det eksisterende dekket freses og pukk og bindemiddel tilføres før nytt slitelag med asfalt legges, sier fylkesråd for miljø og samferdsel, Anne Karin Torp Adolfsen.

I tillegg til nytt dekke, brukes 22,5 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Hedmark i år.

Her er strekningene i Solør: 

Grue FV 407 Nøkkelberget  -  Knauserud, 4.202 meter

Grue FV 201 Meldalen V  -  Meldalen x Rv 202, 1.175 meter

Grue FV 210 Skara  -  Sandstad S, 3.000 meter

Våler RG 2 G/S veg Haslemoen leir - Våler Sør, 2.276 meter

Åsnes RV 2 Flisa Rundkjøring Rv 2  x  Fv 206, 90 meter

Åsnes RG 2 Austad  -  Høgbakken, 1.300 meter

Åsnes RV 2 Austad  - Kløfta N, 3.186 meter

Åsnes FV 206 Kaffegata, 915 meter

Kilde: Statens vegvesen