Sammenligner en februar 2017 med samme måned i 2016 er Åsnes og Grue inne i en fin trend hva gjelder antallet helt arbeidsledige. For tiden er det 65 helt ledige i Grue og 94 helt ledige i Åsnes. Det er en reduksjon på 44 helt arbeidsledige mot 2016.

For Våler er det derimot 15 flere helt arbeidsledige i februar 2017 sammenlignet med februar 2016. Her er 61 helt arbeidsledig nå. Totalt var det 220 helt arbeidsledige i Solør ved utgangen av februar. 

Også i februar var det Alvdal som hadde lavest ledighet i fylket med 0,3 prosent. Våler hadde høyest ledighet med 3,3 prosent. I alle de fem store kommunene våre var ledigheten lavere nå enn på samme tid i fjor.

- Både Hamar, Ringsaker og Stange har en ledighetsprosent som er lavere enn gjennomsnittet for fylket, sier Unni Dalsegg, som er kommunikasjonsdirektør i NAV Hedmark

Det var lavere ledighet innen de fleste av de store yrkesgruppene i forhold til i februar i fjor. Flest ledige var det innen industriarbeid og bygg og anlegg med henholdsvis 297 og 291 helt ledige arbeidssøkere.

- Disse to yrkesgruppene til sammen hadde imidlertid hele 99 færre ledige personer sammenlignet med samme måned i fjor, sier Dalsegg.

I Hedmark var det i februar måned en tilgang på 913 ledige stillinger. Dette er 9 prosent flere stillinger enn i samme måned i fjor. 354 av stillingene var innen helse, pleie og omsorg. Innen reiseliv og transport var det også stor stillingstilgang med 112 nye stillinger. Dette er 84 prosent flere stillinger enn på samme tid i fjor. Hamar alene stod for nesten 30 prosent av alle de ledige stillingene.