I november 2018 åpnet NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Det betyr at det nå går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken.

Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville ha vært der, og følgelig et brudd i statistikken som gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere perioder.

For hele Hedmark var det 1.981 helt ledige arbeidssøkere. Det gir et snitt på 2,0 prosent. For Solør-kommunene er tallet 187 helt ledige arbeidssøkere. De fordeler seg ned 72 i Grue, 73 i Åsnes og 42 i Våler.

Nest høyest ledighet i Grue

Bare Trysil kommune har større ledighet i prosent enn Grue. Trysil har 3,4 prosent av arbeidsstyrken ledig, mens Grue har 3,3 prosent.

- Ledigheten i Hedmark er fortsatt lavere enn landsgjennomsnittet. Antall arbeidssøkere i fylket som deltok på et tiltak lå på et lavt nivå også denne måneden. Dette betyr at bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, fortsatt er lav, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

Ledigheten var høyest innen butikk- og salgsarbeid med 275 personer. Andre store og viktige yrkesgrupper i fylket som hadde over 200 ledige, var industriarbeid og helse, pleie og omsorg.

I Hedmark var det i november måned en tilgang på 638 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det innen helse, pleie og omsorg med 149 stillinger.