VÅLBYEN

KL. 08.00 FLAGGHEISING

KL. 11.45 BEKRANSNING AV BAUTA

Tale ved Knut Kjeldsen og sang ved Vaaler Sangforening

KL. 12.00-16.30 SERVERING AV FESTKAKER I VÅLER KOMMUNELOKALE Arrangør: FAU Vålbyen

KL. 12.15 FESTGUDSTJENESTE I VÅLER KIRKE

Prest Einar Vannebo, kantor Daniel Bjørlo, kor; Vaaler Sangforening

KL 14.00 BARNETOGET FRA” REKKA” TIL VÅLER OMSORGSENTER (v/inngangen mot Vålgutua) 

Oppstilling kl. 13.45.

Togordning: 1. politi, 2. flaggborg, 3. 17.mai komité + politikere, 4. Åsnes Hornmusikk,
5. ungdomsskolen, 6. Vålbyen barneskole 7-1 trinn, 7. barnehagene, 8. lag og foreninger m/faner, 9. resten av folket

KL. 14.30 TALE PÅ OMSORGSSENTERET v/elevrådsleder Andreas Lande

Fellessang:” Ja vi elsker dette landet” Musikk: Åsnes Hornmusikk

KL. 14.45 BARNETOGET TILBAKE TIL  VÅLER SENTRUM 

KL. 15.00 VÅLER KOMMUNELOKALE

Tale ved Anne Sofie Hynne og musikk ved Åsnes hornmusikk
Fellessang” Vålersangen” og” Ja vi elsker dette landet”

KL. 14.30 LEKER OG AKTIVITETER FOR BARNA 

Arrangør: FAU Vålbyen

KL. 14.30 KAFE I STALLEN

Salg av is, brus og pølser.   

Arrangør: FAU Vålbyen

UTE I GRENDENE 

  

KL. 09.00 VELKOMMEN TIL GRAVBERGET 

Flaggheising, korsang ved Vaaler Sangforening og frokost på skolen

KL. 10.00 Fest gudsjeneste i kirken med prest Einar Vannebo Kor: Vaaler sangforening
Arrangør; Gravberget menighetsråd 

 KL. 09.30 VELKOMMEN TIL RUD GRENDEHUS

Frokost, kaffe og kaker, natursti, og loddsalg
Arrangør; Rud vel

KL. 09.30 VELKOMMEN TIL BERGESIDEN VEL, HALVORSET  

Frokost, kaffe og kaker og loddsalg
Arrangør; Bergesiden vel

Kl. 10.00 VELKOMMEN TIL HASLATUN GRENDEHUS

Frokostbuffe på Haslatun kl. 10.00. Voksne kr 100,-, 12-16 år kr. 50,- og barn gratis. Loddsalg.
Arrangør; Haslatun vel

KL. 11.00 VELKOMMEN TIL VIDARVOLL 

Gratis servering av kake, kaffe, brus, saft og is. Leker ute for barna. Kom å lag en ny koselig tradisjon.
Arrangør; Braskereidfoss vel

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Kilde: Våler kommune