Program for Grue: 

Kl. 08.00 Flaggheising ved Domma bru

Kl. 08.00 Speiderne heiser flagget ved Grue Rådhus

Kl. 08.00 Flaggheising ved Tjura skole

Kl. 08.30 Bekransning av bautaen ved Domma bru

Kl. 10.00 Familiegudstjeneste i Grue kirke

Kl. 10.45 Bekransning av bautaen ved Grue kirke

Kl. 11.00 Kioskene åpner

Kl. 11.30 Gruehallen: Tale for dagen av rektor ved GBUS, Øystein Hanevik og appell ved 7. klasse

Kl. 12.15 Togoppstilling ved Gruehallen

Kl. 12.30 Togavgang fra Gruehallen

Kl. 12.30 Gruehallen er åpen for bevertning

Kl. 12.55 Toget ankommer Grue alders- og sykehjem. Musikkorpset spiller. Toget returnerer til Gruehallen via Finnskogvegen

Kl. 13.00 Familiegudstjeneste i Grue kirke

Kl. 13.30 Leker for barna

Kl. 15.00 Fotballkamp mellom elever fra 7. trinn og foreldre/foresatte

Entré i Gruehallen: 

Kr. 50,- pr. voksen inkl. smørbrød, kaker og kaffe. Barn t.o.m. 10. trinn gratis inngang. 

Kilde: Grue kommune

Grinder: 

Kl. 09.00 TALE FOR DAGEN AV RUNE GRENBERG.

SANG FREMFØRT AV HEGE PEDERSEN.

Servering av kaffe, kaker og smørbrød.

Gratis brus til alle barn.

Det blir som alltid leker, kiosk og loddsalg.

FINT OM ALLE TAR MED ET FAT MAT ELLER KAKE.

Inngang kr. 50,- pr voksen

Barn og ungdom opp til 16 år gratis

Kilde: Grinder Grendelag