Ikke siden flagget på Haslemoen leir ble tatt ned 16. juni 2003 har det vært militær aktivitet her. Leiren har blant annet huset ungdomsskole og transittmottak siden, men i oktober vil igjen soldatene innta den gamle militærleiren.

Det er Haslemoen AS, som nå eier indre leir, som har gjort avtale med forsvaret. Det er den britiske og danske troppen som skal bo her under NATO-øvelsen «Trident Juncture», og det er snakk om utrolige 1.200 soldater!

- Det er kjempepositivt for Våler kommune at leiren igjen blir brukt. Nå blir det igjen liv i leiren, sier Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud.

Har fått hjelp nordfra

Det er Elverumregionen Næringsutvikling med Kjell Skaugen i spissen som har jobbet frem avtalen, og ordføreren er kjempeglad for at dette nå gir resultater. Hvilke ringvirkninger det kan gi i Våler kommune er så langt vanskelig å si.

- 1.200 soldater er mange, men hva det betyr for handel og aktivitet er litt vanskelig å si. Spennende er det med militær aktivitet igjen, sier Berger Svenkerud.

Ettersom leiren nylig har blitt brukt til transittmottak skal den for det meste være beboelig, og det skal ikke være snakk om store opprustninger i forkant av øvelsen. Våler kommune eier ytre leir og utmarka, mens det er Haslemoen AS som eier indre leir.

- Vi i Våler kommune ønsker øvelsen hjertelig velkommen, og skal være behjelpelig så langt det lar seg gjøre, sier Berger Svenkerud.