– Vi er stolte og glade over å lansere kriterier for Dyrevernmerket gris, og at forbrukerne nå kan velge dyrevernmerkede produkter fra Norges fremste produsenter av utegris, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland i en pressemelding.

NRKs grisedokumentar i sommer viste dårlig behandling og grove regelbrudd i norske grisefjøs, og den satte en støkk i mange. Kort tid etter dokumentaren fortalte Kleveland at Dyrevernalliansen jobbet med en velferdsmerking for svin.

Ved å vise frem alternative driftsmåter synliggjør Dyrevernmerket nå at det er mulig å produsere mat med bedre dyrevelferd.

Dyrevernmerket er Norges eneste matmerke for bedre dyrevelferd. Nå er Grøstadgris, Heinrich Jung, Kolonihagen og Norsk Ullgris blitt sertifisert etter de strenge kravene for dyrevernmerket griseproduksjon.

Merket er en garanti for at dyrene har hatt bedre velferd enn minstekravene i norsk regelverk.

Heinrich Jung, som både leverer til Kolonihagen og har sin egen merkevare, har frilandsgriser som får gå fritt på store beitearealer.

For Jung er det viktig at dyr skal kunne leve i sitt eget tempo i sine naturlige omgivelser.

– At dyr behandles med respekt har alltid vært viktig for meg, og er grunnlaget for mitt dyrehold, uansett om det er produksjonsdyr, eller hester og katter. Å få dette sertifisert fra uavhengig hold betyr mye for meg, sier Jung i pressemeldinga.

SOLID FAGLIG REGELVERK

For å bli merket må produsentene oppfylle strenge krav til dyrevelferden som kontrolleres av en uavhengig inspektør. Kriterieriene sørger for at grisene får et betydelig bedre liv.

Dyrevernmerket krever blant annet at grisene får mer plass og minst to typer rotemateriale som de kan spise, leke med og ødelegge. De skal også ha tilgang til uteområder.

For Petter Simonsen, eier og styreleder i Norsk Ullgris, er det viktig å produsere mat på naturens og husdyras premisser. Han gleder seg til å delta i Dyrevernmerket.

– Når dyrets grunnleggende behov undertrykkes for å produsere kjøtt, er det verken forsvarlig eller bærekraftig. Dyrevernmerket er et meget solid faglig regelverk som løfter fokuset på dyrevelferd på gris ytterligere frem.

Øker bevisstheten

Trude Viola, som er daglig leder i Grøstadgris mener merkeordningen øker bevisstheten hos forbruker.

– Grøstadgris sitt slagord har alltid vært: Et godt liv fra fødsel til slakt. Derfor er det viktig for oss å være med blant de aller første som kan merke produktene med et dyrevernmerke. En merkeordning vi mener øker bevisstheten hos forbrukeren, og gjør det lettere å velge mat hvor man kan garantere bedre dyrevelferd.

Dyrevernmerket er heleid av den ideelle organisasjonen Dyrevernalliansen. Kommunikasjonsleder Live Kleveland, forteller at nettopp økt bevissthet er noe av hensikten med merkeordningen, og at Dyrevernmerket kommer både dyr, bønder og forbrukere til gode.

– Ved å vise frem alternative driftsmåter synliggjør vi at det er mulig å produsere mat med bedre dyrevelferd. Frem til nå har det ikke vært mulig for forbrukere å vite hvordan grisen egentlig har hatt det, sier Kleveland.