Fredag og lørdag vil du treffe blide fjes med bøsser utenfor butikker i Våler og Åsnes. Det er Våler og Åsnes Demensforening som er ute med sin årlige aksjon, og de samler inn penger som skal gå til forskning på demens.

- Vi har fem bøsser som skal ut i Åsnes og fem som skal ut i Våler. Engasjementet er bra, men i Våler mangler vi to bøssebærere fortsatt. Vi satser på at det kommer på plass, sier Gunhild Grønvold, som er kasserer i Våler og Åsnes Demensforening.

I fjor samlet foreningen inn rundt 10.000 kroner, og målet er å samle inn enda mer til forskning denne gangen. Grønvold lar seg prege over at mange blir rammet, og stadig yngre.

- Demens er noe som mange rammes av, og også pårørende. Det er vondt å tenke på at stadig yngre får demens. Det gjelder hele landet. Forskning er helt avgjørende. Vi må finne ut om det er noe vi kan gjøre for å stoppe dette, sier Grønvold.

For de som alt er rammet er det avgjørende å finne løsninger slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig.

- Oppfordringen er å gi på fredag og lørdag. Mest mulig så vi får inn et bra resultat, sier Grønvold.