Fredag meldte NRK Hedmark og Oppland nyheten om at stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien ønsket at nordmenn skulle gi sine FM-radioer til Sverige etter slukkingen av FM-nettet i 2017.

- Jeg blir helt satt ut. Over 200 norske lokalradioer vil fortsette sine sendinger på FM også etter at NRK, P4 og Radio Norge slukker sine sendinger på FM i 2017. FM-nettet skal ikke stenges. Det er kun de nasjonale kanalene, som selv har bedt om å få slå av sine sendere, som forsvinner, sier Brandett.

Han driver HedmarksRadioene AS som er én av landets største lokalradiogrupperinger.

Norsk Lokalradioforbund har jobbet knallhardt med at lokalradioene skal få fortsette på FM, og har fått gjennomslag for dette. Foreløpig er konsesjonene forlenget med fem år, men det er ikke gitt noen indikasjoner på at lokalradio skal av FM etter dette heller så langt.

- Det er lokalradioene selv om drifter egne FM-sendere, og det koster nesten ingen ting å ha de i drift. Våre stasjoner er allerede på DAB, men ettersom kostnadene med å drifte FM er minimal har vi ingen ønsker om å slukke disse senderne, sier Brandett.

Kritisk for flere kanaler

Gjennom media og på sosiale medier ser han stadig at folk ikke har fått med seg at lokalradio lever videre. Forslaget til Tingelstad Wøien fredag føyer seg i rekken.

- Vil ikke politikerne forstå at FM-nettet lever videre, eller er dette et forsøk på å kneble lokalradiobransjen, spør Brandett.

Situasjonen er særlig kritisk for de lokalradiokanalene som ikke har kommet seg over på den digitale plattformen. Det er store kostnader knyttet til dette, og i Hedmark er det fortsatt flere kanaler som ikke er digitalisert.

- Selv om Hedmark ligger langt fremme mangler Radio Sentrum, Våler Nærradio og Radio Midt-Østerdal på DAB. Særlig for disse kanalene er det uheldig at sentrale politikere ikke har fått med seg kanalenes videre eksistens på FM etter 2017, sier Brandett.