Det var 9. juni 2016 at TrafikkLykke-prosjektet i Våler og Åsnes ble avsluttet på Vålerbanen. Med i prosjektet var også Løten og Ringsaker kommuner. Dette var de eneste fire kommunene som meldte sin interesse for prosjektet da det bli initiert, og alle søknadene ble vedtatt akseptert.

Før helga kom sluttrapporten i prosjektet, og Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg er fornøyd med prosjektet.

- Vi kan slå fast at vi har gode erfaringer med å møte ungdom. Kanskje ungdom som ikke har andre tilbud, men som er motorinteressert og vil ha et tilbud. Det er et viktig trafikksikkerhetstiltak å nå denne gruppa, sier Marit Nyhuus, i Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg.

Ville endre holdninger

TrafikkLykke ble startet med et oppstartsseminar 17. juni 2011, og prosjektet var en videreføring av Ringsakerprosjektet «Ja til trafikkLYKKE». I forkant av prosjektet kom det frem noen holdninger som en ønsket å gjøre noe med.

- Fælk som flætter teil Kaffegata veit hær dem flætter teil, var ett av dette.

Antallet klager på villmannskjøring i Våler og Åsnes er redusert med over 50 prosent etter at TrafikkLykke prosjektet ble satt i gang. Lensmann Jørn A. Flatha uttalte til iSolør.no i juni 2016 at han håpet prosjektet ville bli videreført.

Gjennom prosjektet har ungdom fått kjøre både på Finnskogbana og Vålerbanen. 58 ungdommer har signert kontrakt gjennom prosjektet, og slik bundet seg til å kjøre prikkfritt mens prosjektet pågikk.

- Nå er det opp til kommunene og videreføre det. Bevisstheten har blitt større i kommunene. Engasjementet rundt trafikksikkerhet har blitt større. Men Hedmark Trafikksikkerhetsutvalg har ikke noe med det å gjøre lenger, og har heller ingen midler å bruke til tiltakene, sier Nyhuus.

Kostet nær 1,4 millioner

Totalt kostet TrafikkLykke-prosjektet 1.371.143 kroner. Av disse er 419.103 kroner brukt i Våler og Åsnes. 

Gunn Marit Lindmoen var leder i trafikksikkerhetsutvalget i Våler mens prosjektet pågikk, og synes det var vemodig da TrafikkLykke var over.

- Da vi ser at antallet klager til politiet har gått ned med over 50 prosent er det klart det er vemodig. Men jeg håper vi skal klare å videreføre dette i en eller annen form, sa Lindmoen da.