Åsnes kommune inviterte mandag kveld til møte på Flisa ungdomshus hvor temaet var fremtiden til huset. Agendaen for kommunen var å invitere inn lag og foreninger til å bruke huset, men Flisa Allianseidrettslag lanserte et helt annet forslag under møtet.

- Det handler ikke nødvendigvis om å flytte aktivitetene fra ungdomshuset til oss, men budskapet er at kommunen har knapt med midler. Hvordan kan vi utnytte ressursene vi har best mulig til glede for flest mulig i kommunen, spør Tore Huuse Øwre.

Han er styreleder i Flisa Allianseidrettslag, og innrømmer at han første fikk mange mindre hyggelige blikk fra dagens brukere  av ungdomshuset.

Tilbudet viktigere enn bygget

- Førstereaksjonen er nok at jeg prøver å ta et tilbud fra dem. De hegner veldig om tilbudet dem har, og det er forståelig. Ungdommene vet hva dem har, og det er trygt. Men lokalet der borte er bare et bygg med hus og vegger. Det har vi også. Ungdomstilbudet i Åsnes handler om hvilke aktiviteter vi klarer å tilby, og ikke i hvilket bygg, mener Huuse Øwre.

Målet hans er at ungdom skal ha et tilbud hver dag i uka, og det mener han bør være mulig ved å samle ressursene rundt idrettslagets anlegg.

- Her skjer det veldig mye spennende nå. I tillegg til at vi har 400 barn og unge i idrettslig aktivitet har vi også en familiepark som er under bygging. Den skal være klar til SolørMart'n i år, og vi har en nyetablert skateboardklubb her. Vårt anlegg kan brukes til mye, og jeg tror det er viktig å tenke helhetlig, sier Huuse Øwre.

Stor BYGNINGSMASSE

For eksempel nevner han at idrettslaget eier en leilighet i 2. etasje på Bjørkheim. Den er for tiden bortleid, men kan være et ledig lokale som kan brukes til ungdomsaktiviteter på sikt.

- Bjørkheim har scene, og flere saler. Det er mulig å dele opp rommene midlertidig til de formålene vi ønsker, sier Huuse Øwre.

- Så det er ikke et nytt Caliber du ser for deg?

- Nei. Da ble ungdommen skviset i et lite hjørne som ble kalt Caliber. Ungdommen fikk ikke noe som var sitt eget, og fikk bare sitt eget hjørne på aktivitetssenteret. Idrettslaget tenker større her, sier Huuse Øwre.

Ikke økonomisk motivert

Initiativet fra idrettslaget skal ikke være økonomisk motivert.

- Vi tenker på aktivitetene som kommer hele bygda til gode.  Det er vel ikke tvil om at økonomisk sett for idrettslaget vil det være gunstig å ha høyere aktivitet i lokalene, men mitt anliggende er å skape en plass hvor barn og unge kan komme og være, sier Huuse Øwre.

Noen av politikerne som var på plass under møtet mandag synes innspillene fra idrettslaget virker interessant, men de har ikke tatt noe standpunkt til forslaget ennå.