Som de fleste andre i Våler gleder ordfører Lise Berger Svenkerud seg stort til årets Vålerdager. Kommunen er en viktig økonomisk bidragsyter til arrangementet, og Berger Svenkerud er ikke i tvil om at det er viktig. Vålerdagene er langt mer enn bare handel.

- Her samles både vi som bor her og de som har reist ut. Folk kommer hjem til Vålerdagene, det er et stort fokus på kultur og mangfoldet er stort. Alle trekker i samme retning, og aktivitetene er planlagt slik at det ene ikke slår ihjel det andre, sier Berger Svenkerud.

Kommunen bidrar med en solid økonomisk sum i tillegg til arbeidsinnsats fra teknisk etat.

- Under Vålerdagene i år skal vi gjøre et lite minikickoff for kyllingfestivalen som vi planlegger, og omvisning hos Nortura Samvirkekylling er en liten del av det, sier Berger Svenkerud.