• ULIKE FORMER: Årets kunstfestival er som i fjor variert både i uttrykk, form og farge.

Festivalen ble en suksess og det var mellom 400 og 500 mennesker som var innom de tre dagene. Våler Kunstfestival er helt unik og det er ingen lignende kunstutstillinger i Innlandet. I år blir det 34 utstillere og 14 forfattere som deltar.

- Etter festivalen i fjor ble Våler Kunstnerforum opprettet og forumet nærmer seg 50 medlemmer. Det er gøy å se at så mange som var med på festivalen i fjor, ønsker å være med i forumet. Medlemmene er både spredt geografisk og aldersmessig, vi har folk som er med fra hele Innlandet, og noen i fra Oslo, sier Turid Evang.

Forumet har fått tilgang til å bruke Våler jernbanestasjon som lokaler til både utstillinger og møter. Evang forteller at kommunen har hjulpet masse, og uten dem ville de ikke kunne gjennomført kunstfestivalen.

- Våler Kunstfestival er helt unik, og kunststien som går gjennom Våler sentrum består av 34 forskjellige kunstutstillinger. Alle kunstnerne får sitt område til å stille ut, og det er mye forskjellig å se på, forteller Evang.

Har eget kjennemerke

Festivalen sitt kjennemerke er en rød sirkel, som kommer til å henge på utsiden av alle bygg som du kan gå innom for å se på kunst.

- I år har vi også med mange forfattere, disse kommer til å få 7 minutter hver til å fortelle om sin litteratur. Dette skjer i noe vi kaller «litteraturhjørnet». Det er også her man får mulighet til å kjøpe bøkene, sier Evang.

Til festivalen har Våler Kunstnerforum laget et innholdsrikt hefte, som forteller hva som skjer hvor under festivalen. Hver kunstner har sin side, og heftet er delt ut på strategiske steder i forkant av festivalen. Heftet er også å finne på de ulike stoppene som er markert på kartet.

Etter festivalen har Våler Kunstnerforum flere planer på gang. For eksempel skal de samle verkene som utstilles på kunstfestivalen på stasjonen. Her vil utstillingen henge åpen noen uker, og også ha åpent på lørdager.

- Om flere kunstnere vil bli med i forumet er de selvsagt hjertelig velkommen til det. Det er bare å ta kontakt med oss, smiler Evang.