Onsdag skal formannskapet i Hamar behandle sin høringsuttalelse til skolestruktursaken i Hedmark. Hamar Arbeiderblad meldte tirsdag at et sterkt argument for Hamar kommune var at Hamar var motoren for hele fylket, og at både Hamar Katedralskole og Storhamar videregående skole må bevares av den grunn.

- Det synes jeg er en svak argumentasjon, sier Kristian Botten Pedersen, som er varaordfører i Åsnes, og kjemper hardt for å bevare Solør videregående skole som i dag.

Som kjent foreslår Norconsult i sin rapport å avvikle Storhamar videregående skole i fem av de seks forslagene som er utarbeidet for å spare penger. Det er i denne sammenheng at Hamar kommune vil gå til kamp for å bevare den nyopprustede skolen.

Nærhet til skolen viktig

For ungdom er det viktig å ha nærhet til skolen sin, og skolene i Hamar ligger veldig nærme hverandre. Dersom det blir kutt i Solør videregående skole kan det betyr at Solør-studenter får lang reiseveg, eller må bo på hybel.

- Målet må være at færrest mulig ungdommer må flytte på hybler. Når det er sagt er vi mest opptatt av å forsvare Solør videregående skole, og ikke så opptatt av å gå løs på andre skoler. Men argumentasjonen med at Hamar er motoren for hele fylket er for svak, sier Botten Pedersen.

Torsdag i forrige uke inviterte Botten Pedersen til møte med fylkesråd Aasa Gjestvang og Siv Stavern fra Norconsult som har laget rapporten på Flisa. Utrolige 100 personer møtte opp for å stille spørsmål til de to på møtet.

Fylkesråd Gjestvang fortalte at runden ikke er for moroskyld, men at det er behov for å spare penger.

- Fylkeskommunen får redusert sine inntekter med 140 millioner kroner fra 2014 til 2019. I tillegg synker elevtallet. I dag finnes det over 7.400 elever mellom 16 og 18 år i Hedmark. I skoleåret 2023/2024 vil tallet være 6.800 om prognosene slår til, sa Gjestvang.