Fredag kom brosjyren «Ja! til Solør kommune» i postkassa. Per-Otto Sletten er glad for at utgivelsen nå er klar, og mener den gir mange gode argumenter for at de tre kommunene bør samle seg.

- I denne brosjyren har vi lagt vekt på å gi innbyggerne i Solør en mest mulig riktig faktainformasjon for å vurdere én Solør-kommune eller andre alternativer, sier Sletten.

Positive TILBAKEMELDINGER

Det er lagt vekt på å få uttalelser fra offentlige instanser, private og næringsliv.

- Det kom noen telefoner allerede fredag morgen fra folk som mente vi hadde gjort en god jobb. Det er selvsagt morsomt å høre. Vi har fått samlet mye informasjon, og jeg håper dette skal gi svar på en del spørsmål som folk har, sier Sletten.

Han har selv vokst opp i Grue, jobber i Åsnes og bor i Våler. Sletten er ikke i tvil om at Solør er neste og eneste alternativ.

- I det daglige arbeidet ser jeg hvor viktig det er å holde på identiteten vår, også utenfor Solør. Den verdien som solungidentiteten har er nok større enn vi aner, sier Sletten.

Stor nok kommune

Noen mener at Solør vil bli en for liten enhet, men dette er ikke Sletten enig i.

- Befolkningen i én Solør-kommune vil bli nesten like stor som i Elverum og Kongsvinger i dag. Solør kommune vil være stor nok og drivkraftig. Se bare på Helt Ville Dager hva vi kan få til. Det meste sitter mellom ørene, og det gjelder bare å ta tak, sier Sletten.

Brosjyren mener han skal gi et godt nok grunnlag til at folk skal kunne gjøre seg opp en mening.

- Leser du brosjyren med åpent sinn bør det være mulig å gjøre seg opp en mening. Avslutningsvis handler det om økonomi som mange har hatt fokus på. Det er ingen tvil om at Solør kommune kommer langt bedre ut enn de tre kommunene hver for seg, sier Sletten.

Minst 167 millioner kroner!

Med det nye inntektssystemet vil Grue få en reduksjon på 1.892.000 kroner, Våler en reduksjon på 2.145.000 kroner mens Åsnes får en økning på 485.000 kroner. De tre kommunene vil ved en sammenslåing få et tilskudd på 11.194.000 i 15 år, og en gradvis nedtrapping etter dette. Totalt over 167 millioner kroner.

- På de 15 årene er det alene snakk om 167.910.000 kroner. Åsnes og Våler har kommet et steg videre, og nå håper jeg at Grue ser at Solør-alternativet er det beste for å skape vekst, sier Sletten.

Han forteller at utregningen er basert på befolkningstallene i kommunene 1. juli i fjor, og at tallene er bekreftet fra sentralt hold.

Om du ikke har fått brosjyren kan den leses digital her.