Det blir workshop tirsdag 28. november klokka 18.00 i Rådhuskinoen på Flisa, møte er gratis og det er åpent for alle. 

- Målet er at Åsnes kommune skal utvikle en strategisk næringsplan for langsiktig næringsutvikling med formål om å samordne offentlig og privat innsats for vekst og verdiskapning. Samarbeid på tvers av sektorer, mellom offentlig og privat virksomhet, og med innbyggerne, vil gi en utviklingsdynamikk som hele kommunen er tjent med, forklarer Nils Lindeberg, spesialrådgiver i Åsnes kommune. 

- mange har sterke og gode meninger

Åsnes kommune har store muligheter for å skape vekst og utvikling. 

- Mange har sterke og gode meninger om hvordan vekst og utvikling kan skje, nå gir vi dem kanaler og arenaer til å «stå fram» med sine innspill. Workshopen 28. november, er én av muligheten til å komme med innspill. I tillegg vil vi intervjue en del personer fra næringslivet, og det er Gaardsknappen AS som står for intervjuene i disse dager, sier Lindeberg.

Workshopen er åpen for alle, men det er i utgangspunktet næringslivet som er målgruppa.

- Alle er velkomne, men vi håper spesielt at ledere og ansatte i bedrifter i Åsnes kommer. Vi håper også at lag og foreninger møter opp, grenderådene bør komme og de vanlige innbyggerne også. Workshopen er lagt opp med en kort innledning fra kommunen og næringshagen, så vil vi sette oss ned og jobbe konkret med forskjellige problemstillinger. De som møter opp, får da mulighetene til å komme med sine innspill på de forskjellige temaene, fortsetter han. 

- skal vedtas før sommerferien

Alle innspill vil bli bearbeidet i etterkant, og så blir det oppfølging på nyåret. 

- Ja, det blir et nytt stormøte over nyttår, hvor innspillene kan drøftes videre. Planen er at den nye strategiske næringsplanen skal vedtas før sommerferien, sier Lindeberg.  

Ettersom det blir enkel servering, ønsker de at interesserte melder seg på. 

- Ja, vi ønsker påmelding innen 24. november via hjemmesiden til Solør Næringshage, eller via epost til Nils.Lindeberg@asnes.kommune.no eller SMS til 91645559. Nå håper vi mange møter opp og kommer med gode innspill til næringsutvikling, sier Nils Lindeberg i Åsnes kommune.