I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen en betydelig satsing på mangfold i kulturlivet. Blant annet får Kulturrådet 4,4 millioner kroner for å koordinere det nasjonale arbeidet på dette området.

Det er Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet meget fornøyd med.

– Regjeringen følger opp målene i kulturmeldingen når den nå vil øke mangfoldet i kulturlivet, spre makt til regionene og styrke den kunstneriske friheten i Norge. Vi skal tilby kompetanse og insentiver som kan øke mangfoldet i norsk kulturliv, sier Kristin Danielsen.

Danielsen er også fornøyd med det tydelige fokuset på kunstnerisk frihet gjennom regjeringens økning av stipendhjemlene for Statens kunstnerstipend.

– Det siste året har vist at vi ikke kan ta den kunstneriske friheten for gitt, heller ikke i Norge. Regjeringens prioritering av kunstnerstipendene er et tydelig signal på at dette er en verdi vi skal fortsette å hegne om.