Krafttak mot kreft er Kreftforeningens landsomfattende bøsseaksjon for kreftsaken. Aksjonen gjennomføres hvert år i uke 11, og torsdag skal Solør-russen ut med bøssene i de tre Solør-kommunene.

-Pengene som samles inn i auksjonen går til forskning på krefttyper med lav overlevelsesprosent. Kun 2 av 10 overlever lungekreft, og kun 9 prosent overlever bukspyttkjertelkreft. I tillegg til forskning går pengene til bedre omsorgstilbud for de pårørende, sier Telle-Kraabøl.

I omlag 10 år har Solør-russen vært med på aksjonen, og hvert år setter russekullet mål om å samle inn enda mer penger enn forrige års avgangselever. For to år siden samlet Solør-russen inn over 82.000 kroner i aksjonen, og Telle-Kraabøl mener det bør være mulig å få til et sekssifret beløp.

- Målet er å samle inn over 100.000 kroner. Det bør være mulig å få til. Vi har hengt opp plakater, og prøver å informere folk så godt vi kan om aksjonen som er på torsdag. Slik at de er forberedt på at vi kommer, sier Telle-Kraabøl.

Rundt 70 elever deltar

Mari Holtmoen er glad for at russen deltar på aksjonen år etter år, og mener at de aller fleste har et forhold til Kreftforeningen og vet hvor viktig saken er.

- For Solør-russen er det en tradisjon å være med på Krafttak mot kreft. Bedre forskning og nyere teknologi er veldig viktig for de som blir rammet av kreft. Vi er rundt 70 avgangselever som stiller på årets aksjon, og håper å rekke innom de fleste husstandene i Solør. Samtidig må vi prioritere de mest befolkede områdene for å nå flest mulig torsdag, sier Holtmoen.

De som ikke får besøk på torsdag har likevel muligheter til å gi gjennom Vipps. Vipps-nummeret for aksjonen er 441132. De som får besøk på døra kan gi både ved å legge penger på bøssa, og ved å vippse til samme nummer.