• IKKE FJERNSTYRT: Dersom tog skal krysse på Flisa og Braskereidfoss må stasjonene være betjent.

I midten av februar ble SolørMagasinet med lokfører Lasse Andersen på jobb på Solørbanen. Andersen jobber for Grenland Rail, som kjører tømmertog på Solørbanen på oppdrag for Green Cargo.

- Solørbanen er én av få baner i Norge som ikke er elektrifisert, og det gir en del begrensninger. Banen er ikke fjernstyrt, noe som gir få krysningsmuligheter. Det er lange nok krysningsspor for godstog på Flisa og Braskereidfoss, men for at tog skal kunne krysse må stasjonene være betjent. Her må betjeningen manuelt legge over pensene og sende signaler videre til neste stasjon, sier Lasse Andersen.

Da vi var med på å kjøre tømmer fra Vestmo i Elverum til Kongsvinger måtte vi vente i flere timer på Elverum stasjon for at det skulle bli en ledig luke på Solørbanen. Først da toget kom med tomme vogner fra Kongsvinger og inn på Elverum kunne vi reise.

- Hadde banen vært elektrifisert og fjernstyrt kunne vi ha krysset med dette toget for eksempel på Flisa, sier han.

RETTE STREKNINGER

- Rørosbanen og Solørbanen er veldig rette banestrekninger, og for mange godstog vil det være langt bedre å kjøre her enn for eksempel over Dovrebanen, mener Andersen.

Jernbaneverket gikk på slutten av 2015 ut og anbefalte en elektrifisering av banestrekningene, og Andersen er én av mange lokførere som håper at det nå skal skje.

- Det hadde hjulpet veldig på arbeidsdagen, og ikke minst vil det være langt mer samfunnsøkonomisk enn at vi skal stå på tomgang her i Elverum i flere timer og vente. Det kunne gått ekstremt mange flere tog på Solørbanen med fjernstyrte krysningsspor, sier Lasse.

En annen utfordring med Solørbanen er at det er ekstremt mange planoverganger, og folk virker nesten ikke vant til at det kommer tog her.

- Det er rundt 150 planoverganger på Solørbanen, og de aller fleste er ikke bommet. Jeg har selv opplevd mange nestenuhell, og det bør jobbes med å redusere antall planoverganger. Da vi kommer med et fullastet godstog har vi en bremselengde på rundt én kilometer. Vi har ikke sjans til å stoppe, sier Andersen.

FLERE NESTENULYKKER

Nylig opplevde han at en lastebil satte seg fast i jernbanebommen ved Vestmo i Elverum. Her gikk bommen ned mellom førerhytte og vogn, og det var kun en halvmeters klaring til jernbanelinja. Både han og vogntogsjåføren var noget sjelven etter hendelsen.

En elektrifisering av Solørbanen vil også være et langt skritt fremover for å få persontrafikk på banen igjen. Lasse anslår at et godstog bruker rundt 1,5 timer fra Elverum til Flisa, og at et persontog vil bruke noe mindre tid på samme banestrekning.