• STORE SKADER: Kristian Botten Pedersen er kommunens representant i Fellesrådet, og viste Sønsterud de synlige råteskadene kirken har.
  • LITE PÅ STELL: Det meste er feil ved Åsnes kirke. Her ser John Oppi (Ap) og Eivind Bergem fra Fellesrådet på taket som lekker.
  • LIKTE KIRKEN: Sønsterud synes Åsnes kirke var flott, og beklaget forfallet. Her tar hun bilde av altertavlen.

En egen arbeidsgruppe er satt i sving for å få åpnet Åsnes kirke igjen. Kirken ble stengt i fjor på grunn av vedlikeholdsetterslepet, og kirken er blant annet angrepet av ekte hussopp.

- Det er trist å se et så flott bygg i denne tilstanden. Her må det gjøres mye, og det er store utfordringer når en ser gulvet i kirka og tingenes tilstand, sier Tone-Merete Sønsterud (Ap).

Selv om forfallet ved Åsnes kirke er stort er det ikke unikt i nasjonal sammenheng. Hvor mange kirker som har måttet stenge dørene på grunn av vedlikeholdsetterslepet er ikke kjent, men Åsnes er den eneste kirken i Hedmark hvor dette har skjedd.

10 millioner alt bevilget

Åsnes kommune har bevilget 4 millioner kroner i 2017 og 6 millioner kroner i 2018 til vedlikehold av kirken. Arbeidsgruppa er godt i gang med arbeidet, og en prosjektleder blir snart tilsatt for å få kirken i stand. Men 10 millioner kroner er langt fra nok til å få åpnet kirken igjen. Trolig vil det være behov for tre ganger så mye.

- Vi har leid et lager, og alt inventaret i kirken skal nå ut. Det gjelder også alter og prekestol. Dette må gjøres for at vi skal få tatt opp gulvet. Det er kun på denne måten vi kan se omfanget av skadene, sier Eivind Bergem, som er leder i Fellesrådet i Åsnes.

Han ser vanskelig for seg at kommunen vil klare å løse kirkesaken på egenhånd, og etterlyser statlige midler.

- Det er ikke bare kommunen som ha ansvaret for dette bygget. Her bør Staten begynne å kjenne sin besøkelsestid, sier Bergem.

Varaordfører Kristian Botten Pedersen er kommunens representant i Fellesrådet, og fortalte Sønsterud at saken splitter bygda.

- Store låneopptak til kirken vil gå ut over andre tjenester i kommunen. Vi er sterkt presset, og vil ta vare på vår kulturarv. Men det er en tøff prioritering, sier Botten Pedersen.

Tar saken med seg

For Sønsterud er kirker en viktig sak, og hun lover å ta med seg erfaringene fra mandagens befaring tilbake til statsråden.

- jeg skal stille spørsmål til statsråden og gjøre oppmerksom på forfatningen. Det ligger ingen midler til dette inne i statsbudsjettet, og jeg tviler vel på at det vil komme noe ekstra som kan sendes hit og dit til ulike kirker, sier Sønsterud.

Hun mener det bør lages en nasjonal plan for å ta vare på kirkene våre. På samme måte som Nasjonal Transportplan. Dette fordi etterslepet på nasjonalt nivå blir større og større.

- Tror du på en løsning for Åsnes kirke?

- Jeg håper på en løsning. I forbindelse med 275-årsjubileet i 2019 bør vi få et ekstra fokus på denne kirka, sier Sønsterud.