Trygve Magnus Slagsvold Vedum ble enstemmig valgt som førstekandidat for Hedmark Senterparti til Stortingsvalget 2017. Det var knyttet stor spenning til valget av andrekandidat, men nominasjonsmøtets flertall gikk inn for Emilie Enger Mehl med 47 stemmer. Per Martin Sandtrøen fikk 21 stemmer og 1 stemme var blank.

Emilie Enger Mehl er 24 år, og kommer fra Åsnes Finnskog. Da nominasjonskomiteen foreslo Enger Mehl og Sandtrøen til en delt andreplass i september var det knyttet stor spenning til hvem som skulle få 2.-plassen. Nå er det altså bestemt at det er en solung som får denne.

- Jeg vil være en stemme for Innlandet og Solør i landets høyeste organ, sa Enger Mehl til iSolør i september.

Debatten om hvem som skulle få andreplassen varte i over en time, og Enger Mehl er selvsagt fornøyd med resultatet.

- Jeg ser for meg at 2.-plassen blir en fast stortingsplass etter valget til høsten, sier Enger Mehl.

Nominasjonsmøtet i Hedmark Senterparti den 26.november 2016 vedtok følgende liste til Stortingsvalget 2017:

1. Trygve Magnus Slagsvold Vedum

2. Emilie Enger Mehl

3. Per Martin Sandtrøen

4. Aasa Gjestvang

5. Per Gunnar Stensvaag

6. Margrethe Haarr

7. Olov Grøtting

8. Dag Rønning

9. Ole Gustav Narud

10. Marte Tønseth

11. Ørjan Bue

12. Mari Gjestvang

13. Arnfinn Nergård