• TA HENSYN: Selv om det ikke er innført ekstraordinær båndtvang i Våler og Solør, oppfordrer Pia Knøsen Lund til at folk bruker hodet.

Pia Knøsen Lund er «rådgiver jord/skog og viltforvaltning» ved Landsbrukskontoret for Våler og Åsnes.

-  Det er en tøff vinter med mye snø for viltet i skogen nå. Mattilsynet har gitt tillatelse til fôring av elg fra 18. januar enkelte steder i Våler og Åsnes, grunnet trafikkfare blant annet. Elgen trekker nå ned på bygda og oppholder seg nære trafikkerte veier, blant annet for å slikke salt på veiene, sier Knøsen Lund. 

tøff tid for rådyrene

Tallene etter elgjakta i 2017 er klare og de viser ingen store endringer i Åsnes eller Våler. 

- Det er skutt omtrent samme antall elg og hjort, men vesentlig flere rådyr i Åsnes. Det er nok mer rådyr enn det har vært tidligere, men nå har de det tøft om dagen. Det er mange påkjørsler og ettersøk etter rådyr hver dag og snømengden gjør det heller ikke enklere for de, forteller Knøsen Lund. 

Landsbrukskontoret for Våler og Åsnes har nå sendt søknad til Mattilsynet om nødfôring av rådyr. 

- Søknaden ble akkurat sendt Mattilsynet. Privatpersoner og foreninger sender søknad til oss og vi sender en felles søknad til Mattilsynet. Vi har fått inn 8 søknader på totalt 26 fôringsplasser så langt, men det er bare å fortsette å sende søknader til oss. Jeg håper vi får et raskt svar, så de kan starte med fôring allerede denne uka, sier Knøsen Lund. 

må søke dispensasjon grunnet skrantesyken

Gulrøtter anbefales som nødfôring til rådyrene.

- Ja, gulrøtter er nok det beste. De er lettfordøyelige og inneholder litt vann. Husk å dele de opp, ikke gi de hele gulrøtter. Porsjoner ut med gulrøtter, ikke en hel haug samtidig. Noen dyrleger mener at det egentlig er for seint å begynne med fôring nå, fordi magen ikke er tilpasset denne type mat. Dette vil vi informere om til de som har søkt om nødfôring, men det er sikkert noen som fôrer uten at de har søkt om dispensasjon også. Det er jo i beste mening, men årsaken til at det ikke er lov er jo for å hindre spredning av skrantesyken. Forbudet gjelder fortsatt, så fôring må du søke om dispensasjon til for å eventuelt få en godkjenning, forklarer Knøsen Lund. 

- ikke båndtvang, men hold hunden i bånd

Flere kommuner, blant annet Elverum, har nå innført ekstraordinær båndtvang.

- Våler og Åsnes kommune har valgt å ikke gjøre det, det er en ganske omfattende prosess som tar lang tid. Vi oppfordrer uansett folk til å bruke hode og holde hunden sin i bånd! Spesielt rådyrene sliter med mye snø og bruker ofte veiene for å flytte på seg. Der lufter vi ofte hundene våre også, og da kan vi få en utfordring med løse hunder og rådyr på samme vei, sier Knøsen Lund. 

Det er også mye viltpåkjørsler om dagen, så ta hensyn til varselskiltene etter veiene. 

- Det har vært flere påkjørsler på Haslemoen og spesielt fra Våler mot Elverum. Det er satt opp flere varselskilt og også på kommunale veier i tillegg. Kjør forsiktig! er oppfordringen fra Pia Knøsen Lund.