I fjor var det litt over 1.900 personer i Hedmark som brukte ADHD-medisiner. Det viser tall fra reseptregisteret. Det anslås at nesten fem prosent av barn og unge under 18 år har ADHD, noe som tilsvarer ett barn i hver skoleklasse.

Et av kjennetegnene på ADHD er konsentrasjonsproblemer og vansker med oppmerksomheten.

I Solør finnes det en egen forening for de med ADHD. Denne heter ADHD Solør og ble startet i 2014. Hilde Kragebøl er leder i foreningen, og kan fortelle at stadig flere medlemmer kommer til.

- Nå er vi et sted mellom 30 og 35 veldige aktive medlemmer. Her prøver vi å gjøre en del aktiviteter i tillegg til de vanlige møtene, og nå på onsdag skal vi for eksempel ha gokart, sier Kragebøl.

Etterlengtet tilbud

Kragebøl dro i gang ADHD-kafeen i 2014, og tror dette var et etterlengtet tilbud. Her kan de med ADHD treffes for å prate, og medlemmene kommer fra hele Solør.

- Vi har investert en del i å bygge opp et eget verksted, har bandøving og mye mer. Her holder vi oss i aktivitet, og prater om temaet, sier Kragebøl.

Selv om 1.900 personer i fylket bruker medisiner mot ADHD er det ikke alle som gjør det. Særlig ikke de som har blitt litt eldre.

- Ikke alle med ADHD bruker medisiner. Når folk blir eldre lærer de å sitte rolig, men de opplever en indre uro. Mange lærer seg å takle ADHD uten medisiner, men i skolealder er det nok veldig mange som bruker medisiner, sier Kragebøl.