• KOMMUNEN BIDRAR: Gjennom landsbyprosjektet har Åsnes kommune avsatt omlag 500.000 kroner til gode formål i 2016. Her ser vi Otto Langmoen som er virksomhetsleder for tekniske tjenester. (Foto: Privat).

Åsnes kommune startet landsbyprosjektet i 2013 for at innbyggere selv skulle få komme med innspill til hva de synes kunne være med å øke trivsel, utvikling og tilflytning i Åsnes. Det ble deretter opprettet fire grenderåd, og Flisa Grenderåd er ett av dem. Kommunen har i 2016 satt av omlag 500.000 kroner som innbyggerne kan søke på dersom de har gode ideer.

Tirsdag var det grenderådsmøte i Flisa Grenderåd på Åsnes ungdomsskole, og her var det omlag 20 som møtte opp. Det er bra, men tatt i betraktning at det er 1.600 som bor på Flisa skulle det gjerne vært enda flere.

Landsbyprosjektet gir muligheter

- Vi har ikke lykkes med å finne hva som må til for å skape engasjement. De unge er aller vanskeligst å nå fram til. Det er synd da det nettopp er de som kan fortelle oss hva vi mangler for at de skal flytte tilbake, sier Hilde Heggelund, som er leder i Flisa Grenderåd.

Hun mener at landsbyprosjektet er veldig bra, og gir mange muligheter.

- Ser ikke folk hvor bra Landsbyprosjektet er? Er det vi som ikke greier å kommunisere det? Spør Heggelund.

Åsnes kommune åpner døra og en liten del av pengesekken for at innbyggere, bedrifter, lag og foreninger og andre skal kunne dra samme vei.

- Vi har nå fått med oss Maren Stenbakken tidligere leder av ungdomsrådet, Luisa Arango fra TAG Design og Yonatan Arefaine fra Eritrea. Maren mener at vi seriøst må gjøre noe med navet «grenderådet» da det ikke høres så forlokkende ut for ungdommen. Luisa vil gi oss ny design og Yonatan kan helt sikkert komme med mange forslag til bedre integrering på Flisa. I tillegg kom ett nytt prosjekt, nemlig terrengsykkelløype ned Kjølaberget, forteller Heggelund.

Mange gode prosjekter allerede

- Nettopp du har muligheten til å komme med din idé for hva som kan bli bedre på Flisa. Våre prosjekter er både store og små. 24. juni åpner Familieparken ved Åsneshallen som er et resultat av landsbyprosjektet. Vi har også ungdommer som har laget egen skatepark, badeland, gapahuker, flytebrygger også videre, sier Heggelund.

Hun skulle ønske at flere ville ta del i prosjektet, og komme med ideer til hvordan pengene skal fordeles og brukes.

- I stedet for å si til naboen «Det vi skulle hatt på Flisa er...» eller « Det vi skulle gjort på Flisa er...». Si det til oss i Flisa Grenderåd så kan vi få det til sammen! Vi vil ha ungdommen tilbake til hjembygda. Vi vil ha ressurssterke folk som kan lage arbeidsplasser. Vi vil at vi som bor her skal bruke butikkene på Flisa slik at vi kan utvikle næringsliv og skape enda flere arbeidsplasser. Vi vil noe med Flisa! Vil du? Spør Heggelund.