Fredag kveld var det ny klubbkveld ved Flisa ungdomshus. Samtaleemnet er forslaget fra Flisa Allianseidrettslag som kom opp under det åpne møtet på huset mandag. Idrettslaget ønsker å gå i dialog for og se om et tilbud kan bli bedre og rimeligere på Bjørkheim.

Ungdommene på Flisa ungdomshus er samstemte i at de ikke tror tilbudet vil bli bedre, og mener det ikke er nødvendig å tenke tilbud hver kveld gjennom hele uka.

var ikke temaet

- Det som kom opp handlet ikke om temaet for møtet. Det skulle egentlig handle om hvordan vi kunne utnytte huset mer enn vi gjør nå. Så kommer idrettslaget med dette, sier Ole Skybakmoen.

Han mener at huset blir brukt langt mer enn det politikerne er klar over. Samtidig har antallet besøkende gått noe ned etter at det ble vedtatt en nedbemanning av voksenpersoner for ett år siden. Antall voksne står i samsvar med organiseringen og besøket forøvrig, mener de.

- Også politikerne tror dette bare er et hus med vegger. Men det er mye mer. Her har vi et vennskap og et samhold, og en trygghet til voksenpersonene rundt oss. Det er vi som bestemmer hva huset skal være. Slik blir det ikke på Bjørkheim, sier Eddie Flaten.

Inga Marie Tyskeberg støtter meningene.

- Dersom tilbudet blir flyttet dit er det utrolig dumt. Her har vi et sted som bare er vårt, og har ansvaret selv for det som skjer her. Vi er en gjeng som passer på hverandre, og vi er redde for at det kan dukke opp hele lag med fotball. Det kan skape en klassegreie, mener Tyskeberg.

Voksentrygghet viktig

Tryggheten til voksenpersonene er også noe som blir tatt opp. På Flisa ungdomshus er det få voksenpersoner, og alle ungdommene har fått et godt forhold til disse. Dersom idrettslaget skal stå for tilbudet er ungdommene redd for at det blir mange voksne og forholde seg til, og at tilbudet ikke vil gi de samme relasjonene mellom ungdom og voksen.

Nancy Hamza er leder for ungdomshuset i kommunen, og husker godt historien om Caliber. Hun er redd den samme historien skal dukke opp på nytt dersom tilbudet flyttes.

- Tilbudet ble flyttet fra Caliber og hit fordi det ikke fungerte i 2008. Diskoteket der var en lettvegg som var satt opp ved bowlinghallen, og de voksne bowlet gjerne ved siden av, sier Hamza.

Noen av de fremmøtte fredag kveld skal reise på befaring på Bjørkheim 18. mai klokka 18.00. Det er idrettslaget som inviterer til dette, men alle de oppmøtte var skjønt enige.

- Vi er samstemte om at vi vil bevare tilbudet vi har her, sier de.